... / ... / ... / BKO-workshops / Beoordelen van coassistenten

Beoordelen van coassistenten

Workshop


Inhoud

Deze workshop start met een aantal algemene criteria voor beoordelen. Vervolgens kijken we hoe binnen het Erasmus MC vorm gegeven wordt aan het beoordelen van coassistenten. Tenslotte kijkt u hoe u richtlijnen voor beoordelen kunt toepassen in uw klinische praktijk. Deze stappen doorlopen we aan de hand van vijf vragen: 

-Waarom beoordeelt u? 
-Wat beoordeelt u?
-Wanneer beoordeelt u?
-Hoe beoordeelt u? 
-Wie beoordeelt (mee)?

Er is aandacht voor het beoordelen van zowel goed, als onder de maat functionerende coassistenten.

Vorm
U krijgt informatie over beoordelen. Daarnaast oefent u met het gebruik van  beoordelingsformulieren voor de coschappen die binnen het Erasmus MC worden gebruikt. De workshop duurt 3 uur. 

Doelgroep
Deze workshop is bedoeld voor docenten die verantwoordelijk zijn voor de eindbeoordeling van coassistenten. Ook collega’s die betrokken zijn bij de (tussentijdse) beoordeling van coassistenten behoren tot de doelgroep. 

Begeleiding
De workshop wordt begeleid door een onderwijskundig adviseur van het Erasmus MC.

Data en registratie
Via onderstaande link komt u op de pagina met de workshopdata en het registratieformulier

Workshopdata

Vragen
Voor vragen over de inhoud van de workshop kunt u mailen naar bko@erasmusmc.nl.