... / ... / Discipline Overstijgend Onderwijs / Algemene informatie

Algemene informatie

Cursusdata, inschrijving, werkwijze, annuleringsvoorwaarden en contactgegevens

Werkwijze

De afdeling Onderwijsbeleid en- Advies verzorgt het Discipline Overstijgend Onderwijs (DOO) voor artsen in opleiding tot medische specialist (AIOS) in de Onderwijs- en Opleidingsregio Zuidwest Nederland. Het cursusaanbod is voor alle AIOS gelijk en bestaat uit zeven modules.

Competenties

De AIOS dient zich ook op terreinen buiten het direct medisch inhoudelijk domein te bekwamen. In het kader van de modernisering van de medisch specialistische vervolgopledingen heeft het Centraal College Medisch Specialisten (CCMS) hiertoe zeven kerncompetenties vastgesteld. Deze kerncompetenties zijn gebaseerd op de CanMeds 2000 rollen

Gedurende de opleiding van alle specialismen dienen deze competentiegebieden te worden onderwezen en getoetst. Discipline Overstijgend Onderwijs is daarmee een cruciaal en verplicht onderdeel in de medisch specialistische vervolgopleidingen. Een opleider stelt de AIOS tijdens de opleiding in de gelegenheid in ieder geval één module per jaar te volgen. Van de AIOS wordt verwacht dat hij/zij actief het geleerde in de praktijk toepast en zich de betreffende competentie verder eigen maakt, zodat dit ook zichtbaar wordt in het portfolio.

Cursusdata 2019

ModuleCursusdatumTijd  Status
  Dag 1 Dag 2 
  
   
 Communicatie08-10-20199.00 - 17.00 uurRegistratie open
    
 Samenwerking07-10-20199.00 - 17.00 uurRegistratie open
   
Gezondheidsrecht 10-09-2019 24-09-201911.30 - 17.00 uur Vol
Gezondheidsrecht 12-11-2019 26-11-201911.30-17.00 uur Registratie open
    
 Medische Ethiek, Thema Levenseinde 17-09-2019 9.00 - 17.00 uur Dicht
 Medische Ethiek, Keuze in de zorg 18-10-2019 9.00 - 17.00 uur Registratie open
    
 Evidence Based Medicine 29-08-2019 26-09-201912.00 - 17.00 uur Dicht
    
 Ziekenhuismanagement 13-09-2019 20-09-20199.00 - 17.00 uur Vol
 Ziekenhuismanagement 02-10-2019 09-10-20199.00 - 17.00 uur Registratie open
 Ziekenhuismanagement 15-11-2019 22-11-20199.00 - 17.00 uurVol
    
    
 Begeleiden van coassistenten (TtTII)  03-09-2019 9.00 - 17.00 uur Vol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII)  26-09-2019 9.00 - 17.00 uurVol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII)  16-10-2019 9.00 - 17.00 uur Vol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII)  20-11-2019 9.00 - 17.00 uur Vol
 Begeleiden van coassistenten (TtTII)  02-12-2019 9.00 - 17.00 uur Registratie open
    
 SOLK Training07-11-2019 12-12-201917.00 - 21.00 uur Registratie open
 SOLK Training05-03-2020 16-04-202017.00 - 21.00 uur Registratie open

Inschrijving

Registratieformulier DOO 2019

Registratieformulier Begeleiden van coassistenten (TTTII) 2019

Wilt u zich nog opgeven voor een training die binnen 3 weken plaatsvindt, neemt u dan alstublieft ook even telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Let op: Wanneer men een hotmail emailadres invoert bij inschrijving kan het zo zijn dat de bevestiging in Spam berichten terechtkomt.

Registatieformulier SOLK 2019-2020 let op valt niet onder Discipline Overstijgend Onderwijs en bij inschrijving dient u direct te betalen.

Locatie

De cursussen vinden plaats in het Erasmus MC, m.u.v. de module Teach the Teacher, welke in de regel plaatsvindt in Novotel Rotterdam Brainpark.

Kosten en facturatie

De kosten bedragen (afhankelijk van de cursus) tussen de € 300,- en € 600,- per deelname. Deze kosten worden halfjaarlijks en achteraf in rekening gebracht bij het ziekenhuis waar de aios op de cursusdatum is aangesteld en behoeven niet vooraf door de cursist te worden voldaan.

Cursusprijzen 2019

Basiscursus Ziekenhuismanagement, 2 dagen € 600,00    
Communicatie, 1 dag € 350,00    
Evidence Based Medicine, 2 middagen € 400,00    
Gezondheidsrecht, 2 middagen  € 300,00    
Medische Ethiek, 1 dag  € 300,00    
Samenwerking, 1 dag  € 250,00    
Teach the Teacher, 1 dag € 350,00  


Certificaat kwijt?

Deze kunt u opvragen, echter zijn er kosten aan verbonden. Mail naar H.vandenhengel@erasmusmc.nl

Annuleringsvoorwaarden

U wordt verzocht zich bij verhindering door een collega te laten vervangen. Kosteloos annuleren is uitsluitend mogelijk tot 4 weken voor aanvang van de eerste cursusdag. Bij annuleringen op kortere termijn wordt € 300,-- in rekening gebracht bij uw afdeling. Dit geldt ook in geval van ziekte.

Bij onvoldoende deelnemers wordt de training uiterlijk 4 weken voor de geplande datum door ons geannuleerd.

Contactgegevens

Onderwijsbeleid en-Advies - Erasmus MC

Sanne Ruseler

GK 9-212  Postbus 2040
3000 CA Rotterdam

Tel.nr.: 010 - 70 31 621
E-mail : doo@erasmusmc.nl
Aanwezig van maandag t/m donderdag van 08.00 - 16.00, vrijdag van 8.00 - 12.00