... / ... / Discipline Overstijgend Onderwijs / Basiscursus Ziekenhuismanagement

Basiscursus Ziekenhuismanagement

Inzicht in verantwoordelijkheid op verschillende Managementniveaus.

 

Inhoud
Medisch specialisten functioneren niet in een isolement, maar in een team samen met allerlei andere professionals. En daarbij maken zij gebruik van middelen, die altijd schaars zijn. Er moeten dus ook altijd keuzes gemaakt worden op basis van afwegingen met betrekking tot effectiviteit en efficiency. Zowel het bepalen van inhoud en vorm van die samenwerking als het maken van die keuzes vormen een onvervreemdbaar onderdeel van de medisch specialistische professie. Dit speelt op alle niveaus van het zorgsysteem: bij de inrichting van de eigen praktijk en de samenwerking binnen de vakgroep, in de betrokkenheid van de vakgroep bij het management van de afdeling, in de betrokkenheid van de medische staf bij het ziekenhuisbeleid en bij het overleg met allerlei partijen buiten het ziekenhuis over inrichting en financiering van de zorg. Deze cursus biedt aios inzicht in hoe zij hun verantwoordelijkheid op die verschillende niveaus kunnen waarmaken. Dat gebeurt met behulp van presentaties door docenten met veel praktijkervaring op deze terreinen, met veel ruimte voor vragen en discussie.

Vorm
Deze cursus bestaat uit twee cursusdagen. Alle deelnemers ontvangen ruim voor aanvang van de cursus een selectie van artikelen. Zij worden geacht deze voorafgaand aan de cursus geheel gelezen te hebben. De studietijd hiervoor bedraagt naar schatting vier uur.

Programma
Programma DOO-Ziekenhuismanagement

Begeleiding
Deze cursus is ontwikkeld door de Academie voor Medisch Specialisten, een samenwerkingsverband van de Federatie Medisch Specialisten, VvAA en de ESHPM.

De programmaleiding ligt in handen van drs. Jolande Verhulst. 

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor aios, bij voorkeur in de laatste fase van hun opleiding. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina
algemene informatie.