Samenwerking

Creeëren van een goede samenwerking tussen medisch specialisten en diverse andere professionals in het team.

 

Inhoud
Medisch specialisten functioneren in een team samen met diverse andere professionals binnen en buiten het ziekenhuis. De module samenwerking richt zich op het creeëren van een goede samenwerking, het ontwikkelen van een efficiënte werkwijze en effectieve communicatie binnen een team.

Subdoelen
Na het volgen van deze module kan de deelnemer:

  • Besef krijgen dat samenwerken meerwaarde biedt: inzien “1+1> 2”
  • Erkennen en herkennen van eigen belang versus groepsbelang
  • Bekend zijn met de principes achter het prisoner’s dilemma
  • Weten wat nodig is voor samenwerken. Bekend zijn met factoren die de samenwerking positief en negatief beïnvloeden en op welke wijze hiermee omgegaan kan worden.

Vorm
De cursus is interactief en bestaat uit 1 dag. Een groot gedeelte van de dag wordt ingevuld met rollenspellen. 

Programma
Programma DOO-Samenwerking

Begeleiding
Dr. A.van 't Spijker Medische Psychologie en Psychiatrie Erasmus MC.

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor Arts assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS), bij voorkeur in het 1e of 2e jaar van hun opleiding. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina
algemene informatie.