Medische ethiek

Herkennen van onderliggende dilemma's uit de ethiek. Oefenen met stappenplan voor goede beslissing.

 

Inhoud
Voor het verwerven van de competentie Maatschappelijk handelen en Professionaliteit, zoals beschreven in de Algemene Competenties van de medisch specialist, is kennis van verschillende theorieën over ethiek en het kunnen werken met theoretisch instrumentarium en ethisch argumenteren over dilemma's in de uitoefening van de geneeskunde onontbeerlijk.

Euthanasie, stoppen met behandelen, een kostbare behandeling voor een patiënt die zich niet aan adviezen houdt, wetenschappelijk onderzoek, en het  beroepsgeheim als derden risico’s lopen: tijdens het uitoefenen van de geneeskunst wordt de arts regelmatig geconfronteerd met medisch-ethische vraagstukken. Voor het herkennen en analyseren daarvan is kennis van theorieën uit de ethiek onontbeerlijk. Het toepassen van die kennis in de dagelijkse praktijk vergt naast kennis ook vaardigheden. De module medische ethiek laat u aan de hand van (deels eigen) casuïstiek oefenen met een stappenplan om tot een goed beargumenteerde beslissing te komen.

Vorm
Dit is een 1-daagse interactieve cursus. Voor aanvang van de module wordt u gevraagd een eigen casus in te dienen. De ochtend wordt besteed aan een algemene inleiding in de ethiek; in de middag komt afwisselend, per cursus, één van de volgende thema's aan de orde:
1 Keuzen in de zorg
2 Grenzen aan de geneeskunde
3 Levenseinde
4 Eigen verantwoordelijkheid voor de gezondheid


Subdoelen
Na het volgen van deze module heeft de deelnemer:  

·         kennis gemaakt met een aantal  theorieën van de ethiek;
·         ethische dilemma’s leren herkennen en geoefend in het bespreekbaar maken hiervan; 


Ethiek voor Klinisch Fysici in Opleiding
Speciaal voor Klinisch Fysici in opleiding organiseren wij een cursus Medische Ethiek voor KLIFIO's. Op deze eendaagse cursus is het ethiek programma toegespitst op vraagstukken die speciaal relevant zijn voor Klinisch Fysici in Opleiding.

In de ochtend zal de KLIFIO kennis maken met medische ethiek wat is medische ethiek, wat zijn de verschillende hoofdstromingen, en met de ethische uitgangspunten t.a.v.medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen.
Het onderwijs zal interactief zijn, met veel gelegenheid tot vragen stellen. De deelnemers worden geacht uiterlijk een week van te voren een casus, of een probleem, of een vraag in te dienen per e-mail. Deze informatie zal gebruikt worden bij het opstellen van het onderwijsprogramma, om optimaal aan te sluiten bij de vraagstukken van de cursisten.

Begeleiding

Prof.dr. I. D. de Beaufort en collegae van de afdeling Medische Ethiek en filosofie van de geneeskunde van het Erasmus MC. 

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor Arts assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS), bij voorkeur in het 1e of 2e jaar van hun opleiding, maar ook voor AIOS in overige jaren is deze cursus interessant. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina
algemene informatie.