Gezondheidsrecht

Introductie in de juridische kanten van de medische beroepspraktijk geformuleerd door het CCMS.

 

Inhoud
De medisch specialist krijgt in de praktijk vroeg of laat met juridische vraagstukken te maken. Kunnen patiënten een bepaalde behandeling van u eisen? Wat te doen als een patiënt onverzekerd is? Kan een ziektekostenverzekeraar eisen stellen aan uw werkwijze? Hoe werkt het klacht- en tuchtrecht eigenlijk?

De cursus Gezondheidsrecht introduceert u in de juridische kanten van de medische beroepspraktijk. De cursus geeft invulling aan de competentie 'maatschappelijk handelen' geformuleerd door het CCMS:

-De medisch specialist handelt volgens de relevante wettelijke bepalingen.
-De medisch specialist treedt adequaat op bij incidenten in de zorg.

Tijdens de cursus staan de drie volgende deelgebieden van de medische praktijk centraal:

  • Patiëntenrecht
  • Klacht- en tuchtrecht
  • Zorgverzekeringswetgeving

Tijdens de tweede dag van de cursus kunt u zelf onderwerpen inbrengen die voor uw beroepsuitoefening van direct belang zijn.

Vorm
Deze tweedaagse cursus heeft een interactief karakter, waarbij hoorcolleges worden afgewisseld met werkgroepen en discussies. Vooraf aan beide cursusdagen bestudeert u de geselecteerde literatuur en maakt u enkele opdrachten. Hierdoor kunt u direct met de opgedane kennis oefenen.

De onderwerpen sluiten zo dicht mogelijk aan bij uw beroepspraktijk. Tijdens de bijeenkomsten gaan cursisten onder deskundige begeleiding van docenten in op vragen en casuïstiek uit de eigen beroepspraktijk. Na afloop van de cursus zijn besprekingen van eigen en actuele casuïstiek te raadplegen op internet.

Programma
Programma DOO-Gezondheidsrecht

Begeleiding
De docent is mr. Ernst Hulst van het instituut Beleid en Management van de Gezondheidszorg (iBMG) van het Erasmus MC.  

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor Arts assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS), bij voorkeur in het 2e jaar van hun opleiding, maar ook voor AIOS in overige jaren is deze cursus interessant. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven. 

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina
algemene informatie