... / ... / Discipline Overstijgend Onderwijs / Evidence Based Medicine

Evidence Based Medicine

Een klinische vraag identificeren en correct formuleren, zoeken met o.a. PubMed, Cochrane en Omin en informatie op waarde kunnen schatten.

 

Inhoud
Tijdens de basisopleiding is ruim aandacht besteed aan statistiek, klinische epidemiologie en maatschappelijke gezondheidszorg. Met de enorme hoeveelheid beschikbare kennis en informatie, vergt het een aparte vaardigheid om snel en efficiënt een antwoord te vinden op een klinisch relevante vraag. AIOS en specialisten zullen sneller geneigd zijn op zoek te gaan naar een antwoord op een klinische vraag als ze goed kunnen zoeken en snel kunnen interpreteren. De module Evidence Based Medicine (EBM) richt zich in het bijzonder op efficiënt zoeken en interpreteren. Een ander aspect dat in deze cursus aan de orde komt, is het op de juiste wijze formuleren van een klinische vraag. Dit aspect is van belang omdat een juiste formulering de zoekstrategie bepaalt en daarmee ook het uieindelijke antwoord.

De doelstelling van deze cursus is ervaring op doen met de stappen van evidence based medicine in de praktijk. Dat wil zeggen, een klinische vraag identificeren en correct formuleren. Daarna met deze vraag efficiënt zoeken in de medische literatuur met behulp van PubMed, Cochrane, Omin en andere databestanden. En tenslotte de informatie op waarde schatten.

Vorm
Deze cursus bestaat uit twee dagdelen (middagen) en vindt plaats in een praktijkruimte van het Erasmus MC waar gewerkt wordt met online computers. Hierbij worden zoekopdrachten geformuleerd aan de hand van praktijkvoorbeelden van deelnemers. 
Alle deelnemers ontvangen ongeveer 3 weken voor aanvang van de cursus relevante literatuur en worden geacht deze voorafgaand aan de cursus gelezen te hebben. De studietijd hiervoor bedraagt naar schatting 4 uur. Als voorbereiding op de tweede bijeenkomst worden de deelnemers geacht alle stappen van EBM door te lopen voor een eigen klinische vraag, en de gekozen oplossingen van mede-deelnemers kritisch te beschouwen. Voorbereidingstijd voor de tweede bijeenkomst bedraagt naar schatting 8 uur, waarbij eeen opdracht ingeleverd dient te worden. Houd er rekening mee dat zonder het inleveren van deze opdracht geen certificaat uitgereikt kan worden en er tevens annuleringskosten in rekening gebracht zullen worden.
Deze cursus draagt bij aan de ontwikkeling van de volgende competenties: kennis en wetenschap (d i t/m d iv), a iii en g iii

Programma
Programma DOO-Evidence Based Medicine

Begeleiding

Dr P. Moorman en mw.dr. J. Veenland van de afdeling Medische Informatica

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor Arts assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS), bij voorkeur in het 1e, 2e of 3e jaar van hun opleiding. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina
algemene informatie