Communicatie

Goede communicatie is van essentieel belang. Gesprekstechnieken staan centraal.

 

Inhoud
Goede communicatie tussen patiënt en zorgverlener is van essentieel belang. In de module communicatie staan gesprekstechnieken centraal, zowel voor communicatie met collega's als patiënten en familie. Aan de hand van een aantal kritische situaties, zoals overlijden en incidenten, wordt deze vaardigheid tijdens de cursus geoefend.  

Vorm
Dit is een 1-daagse interactieve cursus. Voor aanvang van de module wordt u gevraagd een eigen casus in te dienen. Na een kennismaking, entreetoets en theoretische inleiding bestaat het middaggedeelte voornamelijk uit het in kleine groepen uitspelen van eigen casussen.  

Programma
Programma DOO-Communicatie  

Begeleiding
Dr. A. van 't Spijker van de afdeling Medische Psychologie en Psychotherapie van het  Erasmus MC. 

Doelgroep en aanbevolen opleidingsjaar
De cursus is bestemd voor Arts assistenten In Opleiding tot Specialist (AIOS), bij voorkeur in het 1e of 2e jaar van hun opleiding. Ook leden van de opleidingsgroep kunnen zich inschrijven.

Cursusdata en inschrijving
De cursusdata en het inschrijfformulier kunt u vinden op de pagina 
algemene informatie