Programma Nanobiology

De belangrijkste leerlijnen van het bachelorprogramma Nanobiology zijn wiskunde, natuurkunde en biologie.

Daarnaast worden er speciale overbruggingsvakken ontwikkeld, die je juist de vaardigheden leren om deze vakgebieden met elkaar te combineren. Ongeveer de helft van het programma wordt onderwezen in Delft, de andere helft in Rotterdam. De Lab course Nanobiology wordt onderwezen in de laboratoria van de Hogeschool Rotterdam, omdat daar excellente faciliteiten zijn voor dit soort onderwijs.

Het onderwijsprogramma van de bacheloropleiding Nanobiology

De driejarige opleiding Nanobiology is fundamenteel interdisciplinair. Het programma bestaat uit hoorcolleges, werkgroepen, laboratoriumtraining en combinaties van deze drie studievormen. Je studeert in kleine groepen, zowel bij het Erasmus MC in Rotterdam als aan de faculteit Toegepaste Natuurwetenschappen in Delft.

De parallel gegeven vakken zullen vaak naar elkaar verwijzen, waarbij voorbeelden worden gebruikt die op elkaar lijken, of andere integratievormen worden toegepast. Zo kun je je kennis in perspectief plaatsen. Het programma richt zich verder op twee aspecten:

  • Nanowetenschap en nanofysica toegepast op biologische systemen
  • Een kwantitatieve benadering van biologie met betrekking tot gezondheid en ziekte bij de mens
    In de eerste twee jaar ligt de nadruk op kennisverwerving; in het derde jaar ga je het geleerde toepassen.

Studiebegeleiding

We wijzen aan iedere student een docent-mentor toe. Twee of drie keer per jaar bespreek je met je mentor hoe het gaat en hoe je vorderingen zijn. De mentor kan je adviseren en je eventueel naar de studentendecaan doorverwijzen.  Ook aan elke mentorgroep wordt een mentor toegewezen. Deze bespreekt regelmatig met de groep de inhoud van de opleiding.

Onderwijsdoelstellingen bachelor Nanobiology

In de bacheloropleiding Nanobiology maak je kennis met de fundamentele moleculaire en cellulaire mechanismen die bepalend zijn voor de gezondheid of die betrokken zijn bij het ontstaan van ziekten. Ook maak je kennis met de technologie die bij deze ontdekkingen is gebruikt. Het programma slaat een brug tussen biologie en natuurkunde en je verwerft de kennis en vaardigheden om het meest geavanceerde laboratoriumonderzoek te kunnen uitvoeren.

Bindend studieadvies (BSA)

Elk studiejaar vertegenwoordigt 60 EC (1 EC staat voor 28 uur studie). Als je minder dan 45 EC haalt in het eerste studiejaar, krijg je een negatief bindend studieadvies en mag je niet verder studeren binnen de opleiding.

Een voorbeeld uit een Nanobiology-college

Dynamica van een tumorsuppressor
Het eiwit p53 is een belangrijke transcriptiefactor. Het heeft als taak de expressie te stimuleren van genen die onbeperkte celdeling voorkomen. Om die reden wordt p53 een tumorsuppressor genoemd. Bij veel menselijke kankervarianten  is p53 gemuteerd, wat verlies aan controle over de celdeling veroorzaakt. Veronderstel dat de accumulatie van p53 in de celkern wordt bepaald door:

1) constante synthese
2) stressgereguleerde cytoplasmatische degradatie
3) constante import in de celkern
4) stressgereguleerde export uit de celkern

Wat zien we in condities zonder stress in de celkern en de compartimenten van het cytoplasma? Wat gebeurt er als we de cellen aan stress blootstellen in de vorm van een DNA-beschadigend agens?

Ontwikkel verschillende manieren om accumulatie van p53 in de celkern te laten af- of toenemen op basis van computermodellering van de genoemde processen. Vergelijk de verschillende ideeën van de verschillende studiegroepen.

De eerste twee jaar

In de eerste twee jaar van de opleiding Nanobiology krijg je een stevige basis in theoretische kennis. Daarnaast leer je onderzoeksvaardigheden en laboratoriumtechnieken en maak je je de wetenschappelijke aanpak eigen.

Het begint met het vak ‘Introduction to Nanobiology’. Je ontwikkelt studievaardigheden en vaardigheden voor groepsonderzoek. Tegelijkertijd verdiep je je kennis van de biologie. Hierna volgen vakken op het gebied van wiskunde, biologie en natuurkunde, met de nadruk op de kwantitatieve aanpak. Het cursusmateriaal gaat, wanneer dit van toepassing is, in op de relatie met grondbeginselen van gezondheid en ziekte. Ook doe je in de eerste twee jaar mee met Journal Clubs en werk je aan laboratoriumvaardigheden. De overbruggingsvakken waarin de relatie tussen natuurkunde en biologie wordt behandeld, vormen het raamwerk van de opleiding.

Het derde jaar

In je derde jaar van de opleiding Nanobiology houd je je bezig met laboratoriumonderzoek, waarbij je de eerder verworven kennis en vaardigheden toepast. Bij je opleiding hoort het volgen van een ‘minor’, een kort studieproject op een gebied naar keuze. Je kunt de minor nanobiologie volgen, maar ook een minor van een andere faculteit.

In de tweede helft van het derde jaar ga je aan de slag met het onderzoeksproject van je bachelor. Je werkt 20 weken in een onderzoeksgroep, waarin je onder directe begeleiding van een ervaren onderzoeker het onderzoek gezamenlijk vormgeeft en definieert. De conclusie van je onderzoeksproject vormt de basis voor je afstudeerscriptie, een wetenschappelijk verslag van je onderzoek.