... / Studiekiezers / Wat is Klinische Technologie?

Wat is Klinische Technologie?

Geavanceerde scans en op maat 3D-geprinte kunstorganen. Medische technologie is niet meer weg te denken uit de zorg. Deze innovatieve behandelmethoden vragen echter om een nieuw soort medisch professional. Iemand met medische én technische kennis, die de brug slaat tussen de techniek en de patiënt.
Met de opleiding Klinische Technologie wordt je een technisch-medisch professional en je zet jouw expertise in binnen een medisch behandelteam voor een optimale diagnose en behandeling van de patiënt. Met jouw profiel vergemakkelijk je de introductie van technologische vernieuwingen in de zorg en maak je het verschil in de gezondheidszorg van de toekomst.


Hoe ziet de opleiding eruit?
De opleiding Klinische Technologie is een multidisciplinaire studie op het grensvlak van geneeskunde en techniek. Globaal bestaat het onderwijs voor de helft uit technische vakken en voor de helft uit medische vakken. Je leert op een ingenieursmanier analyseren hoe het (gezonde) menselijk lichaam functioneert en welke processen leiden tot het ontstaan van ziektes (anatomie, fysiologie, pathologie). Daarnaast bestudeer je relevante technische concepten uit de werktuigbouwkunde, natuurkunde, elektrotechniek en informatica. Deze kennis heb je ook nodig om te kunnen bepalen welke technologie het beste ingezet kan worden bij een patiënt. Omdat je echt met de patiënt aan de slag gaat als technisch-medisch professional, is er ruim aandacht voor de sociale aspecten van de zorg, zoals het contact met patiënten, het doen van lichamelijk onderzoek en oefenen van voorbehouden handelingen.


Je krijgt zowel hoorcolleges, als begeleide studiegroepen, stages en practica. De medische en technische vakken worden geïntegreerd gegeven, zodat je optimaal op de beroepspraktijk wordt voorbereid. Wanneer bijvoorbeeld het skelet en de spieren worden behandeld, bestudeer je niet alleen de anatomie, maar leer je het lichaam tevens beschrijven volgen de wetten van de (bio)mechanica. Zo leer je op een technische manier het menselijk lichaam te bestuderen.

De opleiding is een samenwerking tussen de Technische Universiteit Delft, het Leids Universitair Medisch Centrumn (LUMC) en de Erasmus Universiteit Rotterdam (Erasmus MC). Deze centra werken al veel samen in Medical Delta verband en in klinisch technologisch onderzoek. Dit biedt de basis voor het aanbieden van optimale expertise in deze gezamelijke opleiding. De meeste hoorcolleges en technische practica zijn in Delft, terwijl de klinische practica veelal in Leiden en Rotterdam plaatsvinden.

Na afronding van de bacheloropleiding heb je een stevige theoretische basis waarin medische en technische kennis geïntegreerd zijn. Je weet deze kennis direct in de klinische praktijk toe te passen.

Wat moet je als student Klinische Technologie in huis hebben?
De opleiding is geschikt voor scholieren met een NT-profiel met biologie of een NG-profiel met wiskunde B en natuurkunde. Je moet een onderzoekende, nieuwsgierige student zijn met een sterke interesse in geneeskunde én techniek. Je wilt graag weten hoe iets werkt met name het menselijke lichaam en hoe je het kunt verbeteren of herstellen als het stuk is. Daarnaast ben je sociaal en lijkt het je erg leuk je optimaal in te zetten voor het welzijn van de patiënt.