... / ... / ... / Bachelor / Studie informatie

Studie informatie

Studiebegeleiding
Twee of drie keer per jaar bespreek je met de studieadviseur hoe het gaat en hoe je vorderingen zijn. De studieadviseur kan je adviseren en je eventueel naar de studentendecaan doorverwijzen.

Onderwijsdoelstellingen bachelor Klinische Technologie
De bacheloropleiding Klinische Technologie is een multidisciplinaire opleiding. Je maakt zowel kennis met de geneeskunde als de medische technieken die daarin worden gebruikt. Naast deze kennis komen ook andere aspecten aan bod als klinische en communicatieve vaardigheden en is er aandacht voor ondersteunende vakken als statistiek en academische vorming. Je verwerft zo alle kennis en vaardigheden die je nodig hebt om met geavanceerde medische technologieën te werken en deze optimaal in te zetten voor het welzijn van de patiënt. 

Bindend studieadvies (BSA)
Elk studiejaar vertegenwoordigt 60 EC (1 EC staat voor 28 uur studie). Als je minder dan 45 EC haalt in het eerste studiejaar, krijg je een negatief bindend studieadvies en mag je niet verder studeren binnen deze opleiding.