... / ... / Ziekte en behandeling / Weke delen sarcomen

Weke delen sarcomen

Het Erasmus MC Kanker Instituut is een tertiair verwijscentrum voor patiënten  met weke delen sarcomen. Weke delen sarcomen zijn kwaadaardige gezwellen die ontstaan in de steunweefsels van het lichaam, bijvoorbeeld in botten, spieren, bindweefsel etc.

Het zijn zeldzame tumoren, die slechts 1% van alle kwaadaardige ziekten innemen. Hoe ze ontstaan is onbekend. Er is voor zover bekend geen erfelijke belasting. Weke delen sarcomen zijn veelal vrij agressieve tumoren, en er bestaan vele tientallen subtypes, die de zeldzaamheid van elk van deze subtypes alleen maar vergroten. Omdat ze zo zeldzaam zijn beveelt de landelijke richtlijn aan om de behandeling uit te voeren in centra met ruime ervaring. In Nederland zijn dit, naast het Erasmus MC, de Universitaire Ziekenhuizen in Leiden, Nijmegen en Groningen, en het Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis in Amsterdam.

Alle patiënten met een weke delen sarcoom of de verdenking hierop worden in het Erasmus MC in een multidisciplinair team besproken (tumor werkgroep Sarcoom), waarin door verschillende specialisten (chirurgen, internist-oncologen, radiotherapeuten, pathologen en radiologen) een op de individuele patiënt afgestemd behandelplan wordt gemaakt.

Voor weke delen sarcomen die niet uitgezaaid zijn, is operatie meestal de aangewezen behandeling. Weke delen sarcomen komen veel voor aan armen en benen en het is belangrijk om alles in het werk te stellen om de functie van het aangedane ledemaat te behouden. Soms wordt daarbij medicijnbehandeling via de slagaders (geïsoleerde ledemaat perfusie) toegepast. Dit alles vereist specifieke chirurgische ervaring. In het Erasmus MC worden jaarlijks ongeveer 20 geïsoleerde ledemaat perfusies en 150 resecties van weke delen sarcomen verricht.

Voor sommige subtypes zoals het Ewing sarcoom of het rhabdomyosarcoom, is een behandeling met chemotherapie voorafgaand aan de operatie gebruikelijk. Ook gastro-intestinale stroma tumoren (GIST) worden soms voor de operatie door de internist-oncoloog met medicijnen behandeld (Interne Oncologie). Na het herstel van operatie en de definitieve diagnose kan het advies zijn om aanvullende bestraling te geven, om de kans dat de tumor weer terugkomt te verkleinen (radiotherapie).

Als expertisecentrum is het  Erasmus MC Kanker Instituut nauw betrokken bij de verdere ontwikkeling van de meest optimale behandeling voor patiënten met weke delen sarcomen en we streven er dan ook naar om patiënten zoveel mogelijk te behandelen in patiëntgebonden studies.