Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud
education-book
Verpleegkundige specialisatie

High Care Verpleegkundige

Startmoment: 9 x per jaar
Duur: 12 maanden
Onderwijsaanbieder: Erasmus MC Sophia

Werk je als verpleegkundige op een High Care afdeling waar je de zorg draagt voor patiënten met een hoogcomplexe zorgvraag en waarvan de vitale functies bedreigd zijn? Dan zal deze opleiding bij jou aansluiten.

Onze doelgroep(en): Verpleegkundige/verpleegkundig specialist, Medewerker

Over deze opleiding

Overzicht

Werk je als verpleegkundige op een High Care afdeling waar je de zorg draagt voor patiënten met een complexe zorgvraag en waarvan de vitale functies bedreigd zijn dan zal deze opleiding bij jou aansluiten. De vitale functies van de patiënt moeten bewaakt, ondersteund of overgenomen worden waarbij er een goede respons is of wordt verwacht op de ingestelde interventies. In deze complexe zorgsetting werk je samen in een multidisciplinair team. Je draagt specifiek de verantwoordelijkheid voor de begeleiding van patiënt en naasten in dit ingrijpende proces. Het organiseren van ketenzorg is hierbij belangrijk.

Inhoud

Je krijgt een brede opleiding waarmee je na het behalen van je High Care diploma als beginnend professional kan werken op een afdeling waar voor patiënten gezorgd wordt waarvan de vitale functie bedreigd zijn of die het risico lopen dat er stoornissen optreden in de vitale functies. Je kunt zelfstandig de patiënt en zijn familie begeleiden tijdens een ingrijpende en cruciale periode. Jij helpt de patiënt bij het weer verkrijgen van grip op zijn leven.

Omdat je tijdens je opleiding hebt geoefend met scenario´s uit de actuele praktijk met inzet van simulatoren en/of lotuspatiënten heb je problematiek al in een veilige leeromgeving kunnen analyseren, interpreteren en je interventies toe kunnen passen. Je kunt deze daarna ook toepassen in je eigen praktijk.

Resultaat

Na positieve afronding van je theorieopleiding en een positieve praktijkbeoordeling en portfolio ontvang je een CZO erkend diploma. Na de HCV opleiding kun je doorstromen naar andere acute zorgopleidingen. Een deel van de HCV-opleiding volg je samen met andere uitstroomprofielen van de acute zorg. Hierdoor kun je gemakkelijk en versneld instromen in deze acute zorg opleidingen (o.a. ICV, IC-kinderen, Cardiac Care e.a.).

Waarom bij Erasmus MC?

Het Erasmus MC beschikt over een groot Patiëntvrij Leerziekenhuis, waar vaardigheden in een veilige leeromgeving getraind kunnen worden. 

Erasmus MC Academie acute zorg beschikt over een flexibel samenhangend aanbod welke in een carrouselmodel aangeboden wordt. 

Praktische informatie

Startdata

De opleiding start 9 x per jaar in januari, februari, maart, april, mei, juni september, oktober en november. Maximaal 42 studenten per startmoment.

De totale opleiding duurt 12 maanden.

Toelatingseisen

Diploma verpleegkunde, BIG geregistreerd;
Dienstverband met een zorginstelling (of werkzaam als ZZP’er)

Programma

Het onderwijs is competentiegericht opgezet en heeft als uitgangspunt dat je naast de colleges leert door met medestudenten samen te werken, met vakdocenten te discussiëren en door het opbouwen van een eigen portfolio met bewijsmateriaal van je ontwikkeling. Een proactieve, open en enthousiaste leerhouding is hierbij van groot belang.

De opleiding begint met de BIAZ (Basis Intensieve Acute Zorg). Deze leereenheid bevat de kennis en inzichten over de vitale functies van de respiratie, circulatie en het centraal zenuwstelsel en hun samenhang. Ondersteunende onderwerpen zijn hierbij o.a. zuur base evenwicht, ritme en geleiding en klinisch redeneren, de ABCDE methodiek en de SBAR(R).

  • Leereenheden die hierop volgen zijn o.a:  
  • Beademing, CPAP, BIPAP, Volume support; 
  • Circulatie, Shock, Infarcten; 
  • SAB, clippen en Coilen; 
  • Traumatologie. 

Naast de vakinhoudelijke competentie zijn er generieke competenties zoals, communicatie, samenwerken, kennis en wetenschap, maatschappelijk handelen, organisatie en professionalisering. Deze competenties lopen als een rode draad door de opleiding.

De opleiding wordt geborgd door de theorietoetsen (formatief en summatief), praktijkopdrachten en een CAT die in het portfolio opgenomen moeten worden. De praktijkopdrachten worden op de eigen afdeling of op de stage verlenende afdelingen uitgevoerd en beoordeeld.
In verband met de complexiteit van zorg zal de student een stage doorlopen op een Intensive Care afdeling.

Je hebt als student zelf een grote verantwoordelijkheid voor je leerproces. Je (praktijk)opleider, gastdocenten en je collega's/medestudenten helpen je bij het verwerven van kennis en inzicht en bij het toepassen van deze kennis in de praktijk.

Kosten

Bekijk hier de prijs van deze scholing. Een korte versie Prijzenoverzicht unit Intensieve Acute Zorg vind je hier.

Voorbereiding

Wij bieden het onderwijs blended aan. Dit betekent dat je je als student moet voorbereiden middels e-learning en webinars. Voor een aantal leereenheden moet je een bewijs van deelname aan deze e-learning of webinar overhandigen aan de opleider om deel te mogen nemen aan het binnenschools onderwijs of de simulatietraining.

Bijzonderheden

EVC procedure voor maatwerk is mogelijk.

Aanmelden en voorwaarden

Hoe kun je je aanmelden?

Algemene voorwaarden

Heeft u vragen?

Met vragen of opmerkingen kunt u terecht bij ons secretariaat:

Contactformulier