Naar topnavigatiemenu Naar hoofdnavigatiemenu Naar hoofdinhoud

Medische bibliotheek

Bron van al uw wetenschappelijke informatie

Onze medische bibliotheek is bestemd voor medewerkers en studenten. Externe bezoekers kunnen hiervan helaas geen gebruik maken.

De oude pagina's van de Medische Bibliotheek zijn niet meer toegankelijk. Medewerkers van het Erasmus MC kunnen het beste gebruik maken van deze link (inloggen via EZProxy).

Wij werken nog aan de nieuwe website van de Medische Bibliotheek

Hieronder vindt u nog nuttige links en informatie over Medische Bibliotheek.

In het kort:

Veelgebruikte links

Bronnen en databases

Literatuuronderzoek (o.a. Cursussen)

Cursussen Literatuuronderzoek

Wij bieden jaarlijks diverse cursussen over literatuuronderzoek aan:

 • Systematisch Literatuuronderzoek in PubMed
 • Zoeken in meerdere databases en uitvoeren van een review
 • Systematisch Literatuuronderzoek in Embase
 • Werken met Endnote
 • Literatuuronderzoek voor Verpleegkundigen en Paramedici

Deelname cursus

Wilt u deelnemen aan.een van deze cursussen? Vul dan het aanmeldingsformulier in. U vindt daarop ook de datums waarop de cursussen gegeven worden. 

Uitvoeren literatuuronderzoek

De Medische Bibliotheek van het Erasmus MC biedt medewerkers de mogelijkheid literatuuronderzoek uit te laten voeren. Een van onze informatiespecialisten (experts die thuis zijn in de medische terminologie en de werking van verschillende databases) zal samen met u relevante literatuur opzoeken. De gevonden resultaten krijgt u mee zodat u ze in EndNote verder kunt verwerken.

Een aanvraag hiervoor kunt u mailen. Een informatiespecialist neemt dan contact met u op voor een afspraak.

Literatuuronderzoek is voor medewerkers van het Erasmus MC gratis.

Bent u geen medewerker van het Erasmus MC en heeft u interesse in literatuuronderzoek? Neem dan contact met ons op voor meer informatie.

Zelfstudie

Onze collega's van de VU Amsterdam hebben een uitgebreide libguide gemaakt waarin bovenstaande stappen zijn uitgewerkt. 

Literatuur over (systematisch) literatuuronderzoek

Systematic reviews to answer health care questions / Heidi D. Nelson

Literatuur over (wetenschappelijk) onderzoek

Handleiding medisch-wetenschappelijk onderzoek / G.A. Zielhuis
Dit is onderzoek! : handleiding voor kwantitatief en kwalitatief onderzoek / Ben Baarda

Voor beginnend auteurs

Veelgestelde vragen rond publiceren:

Met welke naamsvariant publiceer ik? 

Voor u gaat publiceren is het belangrijk om na te denken met welke naam u gaat publiceren. Denk daarbij ook aan toekomstige publicaties. Gebruikt u dus uw voorletters, of de eerste letter van uw roepnaam? Als u gaat trouwen, gebruikt u dan uw meisjesnaam, of uw meisjesnaam met uw getrouwde naam? 

Uniformiteit is belangrijk omdat uw publicaties gemakkelijker gevonden kunnen worden. 

Dit ondervangt u onder meer door gebruik te maken van een ID. U kunt gebruik maken van ORCID of van ResearcherID.

Bij ORCID: elke variatie van uw naam wordt gevonden, stuur uw ORCID onder meer bij het aanvragen van grants of bij het indienen van een artikel (hierdoor wordt uw publicatielijst automatisch geupdatet) . Meer informatie vind u op de website van ORCID.

Bij ResearcherID: registreren kan na registratie bij Web-of-Science, of door het opvragen van een uitnodiging. ResearcherID is gekoppeld aan EndNote, om hierin uw publicatielijst bij te houden. Uw publicatielijst kan bestaan uit artikelen, patenten, grants etc. U kunt hier ook uw h-index bekijken. Deze ID kan met ORCID gebruikt worden. Meer informatie vindt u op de website van ResearchID.

Wat is de juiste affiatienaam?

Voor Nederlandstalige publicaties

Volgens de huisstijl Merk- en naambeleid gebruikt u de volgende affiliatie(s) in Nederlandstalige publicaties: 

 • Erasmus MC.
 • Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis.
 • Erasmus MC Kanker Instituut.

Variaties zoals EMC, Erasmus Medisch Centrum vallen niet onder het officiële naamsbeleid.

Vervolgens vermeldt u de afdeling.

Voorbeelden:
Erasmus MC, afdeling Dermatologie.
Erasmus MC-Sophia Kinderziekenhuis, afdeling Kindergeneeskunde.
Erasmus MC Kanker Instituut, afdeling Urologie.

 
Voor Engelstalige publicaties

Voor Engelstalige publicaties wordt wel gebruik gemaakt van de ondertitel:

 • Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam.
 • Erasmus MC - Sophia Children’s Hospital, University Medical Center Rotterdam.
 • Erasmus MC Cancer Institute, University Medical Center Rotterdam.

Gevolgd door de afdeling.

Voorbeelden:
Erasmus MC, University Medical Center Rotterdam, Department of Cardiology
Erasmus MC - Sophia Children’s Hospital, University Medical Center Rotterdam, Department of Pediatrics
Erasmus MC Cancer Institute, University Medical Center Rotterdam, Department of Urology

Ik ga publiceren in een tijdschrift. Kan ik korting krijgen op de publicatiekosten (Author Processing Costs ; APC's)?

Met oog op het besluit van de regering om zoveel mogelijk wetenschappelijk publicaties Open Access te maken, zijn er met de (grotere) uitgevers afspraken gemaakt over kortingen bij het publiceren.

Via de Journal Browser zoekt u het tijdschrift waarin u wilt (of gaat) publiceren en u krijgt te zien wat de afspraken zijn over de APC's.
Meer informatie over publiceren vindt u op de website van de Medische Bibliotheek of op intranet (buiten het netwerk van het Erasmus MC dient u in te loggen).

De afdeling Onderzoeksbeleid en Advies heeft op intranet onder meer informatie over maatschappelijke impact en prestatiefinanciering.

Ik ga promoveren en ik wil hoofdstukken van mijn proefschrift submitten bij verschillende tijdschriften. Hoe voorkom ik dat mijn volledige proefschrift via Repub online beschikbaar komt?

Op de website van de EUR over uw proefschrift, vindt u onderaan de pagina het formulier: Consent form dissertation to repub. In dit formulier kunt u aangeven welke hoofdstukken (nog) niet online beschikbaar mogen komen in het repository.

Referentiecheck proefschriften

Referentiecheck: procedure Erasmus MC

Het EUR promotiereglement stelt als voorwaarde dat een promotor bij de definitieve goedkeuring van het proefschrift een analyse van een plagiaatscan (referentiecheck) meeneemt in de beoordeling (artikel 5.1.2). In het Erasmus MC wordt de referentiecheck uitgevoerd door de Medische Bibliotheek. De procedure omvat 5 stappen:

Stap 1

Tenminste 2 weken voor het indienen van Formulier 2 bij de pedel, stuurt de promotor of promovendus het complete manuscript (Microsoft Word, doorzoekbare PDF of platte tekst) naar de Medische Bibliotheek. E-mail: reference.check@erasmusmc.nl. Als het document te groot is voor verzending via e-mail, kunt u het aanbieden via WeTransfer (of een vergelijkbare dienst).

Stap 2

De Medische Bibliotheek voert de referentiecheck uit door middel van het programma Turnitin.

Stap 3

De Medische Bibliotheek stuurt binnen één week de volgende informatie naar de promotor:

 • Turnitin Originality Report: dit bevat alle overlappingen van delen van het manuscript met andere bronnen.
 • Checklist Reference Check Report and Analysis: dit is een samenvatting van de bevindingen, inclusief een advies aangaande:
 • Mogelijke verklaringen van overlappende tekst.
 • Het percentage overlap dat overblijft na eliminatie van 1.
 • Mogelijke problemen, indien van toepassing.

Stap 4

De promotor beoordeelt de referentiecheck en het advies van de Medische Bibliotheek.

Stap 5

De promotor doet één van de volgende drie dingen:

 1. Als er geen verdenking is van plagiaat, dan ondertekent de promotor de Checklist en mailt deze samen met het Originality Report en Formulier 2 naar de pedel.
 2. Als er niet adequaat verwezen is naar originele publicaties van anderen, dan verzoekt de promotor de promovendus om de benodigde verbeteringen aan te brengen. Nadat de referenties zijn aangepast, dient het manuscript opnieuw te worden aangeboden aan de Medische Bibliotheek voor een nieuwe referentiecheck.
 3. In geval van ernstige twijfel meldt de promotor dit bij de Coördinator Wetenschappelijke Integriteit.

Contact

Indienen van manuscripten voor referentiecheck
Contactpersoon Medische Bibliotheek: Dr. Frans Mast. Tel: (010) 704 37 80.
Contactpersoon PhD beleid: Dr. Maud Vissers. Tel: (010) 703 25 78.
Coördinator Wetenschappelijke Integriteit: Ir. Hanneke den Breeijen. Tel: (010) 703 75 20 of (010) 703 25 79

Contact

Informatiespecialisten

Mail ons als u vragen heeft over:

 • Hulp bij het uitvoeren van literatuuronderzoek.
 • Problemen bij of informatie over EndNote.
 • Aanschafsuggesties boeken of tijdschriften.

Telefoon: (010) 704 37 85.

Afdeling Acquisitie, Catalogi, Tijdschriften

Mail ons als u vragen heeft over:

 • Toegang tot de elektronische (online) tijdschriften.
 • E-books.