... / ... / Het nieuwe ziekenhuis / Hoe wordt het een goed ziekenhuis?

Hoe wordt het een goed ziekenhuis?

Voorbereid op de toekomst.

Een goed ziekenhuis is meer dan een goed gebouw. Bij het ontwerp van dit nieuwe Dubbele gevel verpleegafdelingen gebouw voor het Erasmus MC, is gebruik gemaakt van ontwikkelingen die zich al bewezen hebben, Evidence Based Design (EBD). Bovendien wordt in het proces het patiëntenperspectief steeds zwaar meegewogen. Dit doen we met behulp van en in samenspraak met patiëntenvertegenwoordigingen zoals de CRAZ (CliëntenRaad Academische Ziekenhuizen) en Zorgbelang Zuid-Holland.

Vpg Wachten in de nieuwbouw 2Ideeën en uitgangspunten - zoals eenpersoonskamers, het 'wachtconcept' en stressreducerende 'skyceiling' - worden zoveel mogelijk op voorhand getoetst. Sommige uitgangspunten laten zich niet zo makkelijk op voorhand testen maar zijn wel onderwerp geweest van breed gevoerde discussies en uitwisselingen met andere ziekenhuisbouwers. Een voorbeeld hiervan is de functionele gelaagdheid.


Healing environment
Ook wordt invulling gegeven aan het concept 'Healing Environment', een prettige omgeving om in te herstellen en te werken. Hierbij gaat het onder andere om factoren die te maken hebben Vpg-bewegwijzering maart 2012 met stressreductie en kwaliteit van de patiëntbeleving.
Kwaliteit van de beleefde zorg wordt ook bewerkstelligd door nadrukkelijk aandacht te schenken aan patiëntveiligheid. Daarnaast zijn een overzichtelijke structuur van het gebouw en een goede methode voor wayfinding ook bevorderlijk voor stressreductie bij en welbevinden van patiënten.

Duurzaamheid
Duurzaamheid wordt onder andere bereikt door toekomstgerichte keuzes te maken. CT met Sky CeilingFlexibiliteit nastreven zónder hierin door te schieten en onnodige kosten maken. Kiezen voor duurzame materialen en methodes. Verder worden er energiebewuste, milieusparende keuzes gemaakt op het gebied van klimaatbeheersing en hergebruik van warm én koud water en restwarmte.