... / ... / Partners nieuwbouw / Architect & Adviseurs

Architect & Adviseurs

Samenwerking op niveau

 

 

Logo EGM 2017De architecten van EGM Architecten uit Dordrecht hebben het casco van het nieuwe Erasmus MC ontworpen. Ook de inrichting van het nieuwe ziekenhuis komt van de tekentafel van EGM.
Naast casco en inrichting van het Erasmus MC tekende EGM ook voor het ontwerp van de aanpalende gebouwen van het nieuwe Ronald McDonaldhuis Sophia Rotterdam en voor de dakopbouw op het Erasmus MC-Sophia waarin het Geboortecentrum Sophia gevestigd is.


Over EGM Architecten
EGM architecten is een veelzijdig bureau dat over de grenzen van het eigen vakgebied heen kijkt om oplossingen te vinden in de complexiteit van projecten. Of beter nog: 'te komen tot een nieuwe werkelijkheid'.
“De wijze waarop mensen de omgeving en het gebouw gebruiken en ervaren, vinden wij belangrijk. In de kern ontwikkelen wij gebouwen met de werk- en organisatieprocessen van de opdrachtgever als uitgangspunt. De functie van het gebouw en het verbeteren van de processen van de opdrachtgever vormen daarmee de leidraad van het ontwerp.”

Over het nieuwbouwproject:
In het complex wordt bestaand en nieuw met elkaar verbonden door een groot, glasoverkapt publiek gebied, de ‘backbone’, dat tegelijk een heldere ontsluiting vormt voor alle functiegroepen. Deze nieuwe ontsluitingsstructuur is een van de speerpunten van het ontwerp. De nieuwe toren markeert het complex en verbindt door zijn positie het huidige Sophia overtuigend met de nieuwbouw.

 

Logo AronsohnAdviseur constructies: Aronsohn raadgevende ingenieurs
Aronsohn is ingeschakeld om het Erasmus MC te adviseren over de constructieve keuzes in de nieuwbouw.
Aronsohn is een toonaangevend ingenieursbureau, gespecialiseerd in het ontwerp en berekening van complexe bouwconstructies in beton, staal en hout. Daarnaast is Aronsohn actief in het bouwmanagement voor de bouw, en de renovatie van middelgrote en grote utilitaire projecten. Aronsohn is in het gehele land actief en vaak betrokken bij prestigieuze projecten.


 

Logo PeutzAdviseur bouwfysica: Peutz
De advisering over de bouwfysica is in handen van de ingenieurs van Peutz.
Peutz is een onafhankelijk adviesbureau op het gebied van akoestiek, bouwfysica, duurzaam bouwen, lawaaibeheersing, trillingstechniek, milieutechnologie, (brand-) veiligheid en arbeidsomstandigheden.
Op genoemde gebieden behoort Peutz tot de grootste adviesbureaus in Nederland.


 

 

Logo ptg AdviesAdviseur programmering: pieterse terwel grevink
De programmering en projectleiding voor het ontwerp van de inrichting wordt verzorgd door
pieterse terwel grevink (ptg advies) gevestigd in Amersfoort.
ptg advies is een onafhankelijk en marktgericht adviesbureau voor de gezondheidszorg. ptg advies richt zich op huisvestingsvraagstukken in de gezondheidszorg en houdt zich vooral bezig met de interactie tussen huisvesting en bedrijfsvoering. ptg advies richt de aandacht op drie groepen van thema’s:
het programmeren van zorgorganisaties, het besturen en managen van projecten en het adviseren over de ontwikkeling van vastgoed voor zorgorganisaties.

 

Logo Royal HaskoningAdviseur installaties: Royal HaskoningDHV
Voor de technische installaties in het nieuwe ziekenhuis, tekenen de adviseurs van Royal HaskoningDHV.
Royal HaskoningDHV is een onafhankelijk, wereldwijd opererend, adviesbureau. Bestaand uit ruim 6.000 professionals: consultants, architecten en ingenieurs. Samen creëren zij oplossingen voor vraagstukken die de duurzame interactie tussen de mens en zijn omgeving betreffen. Daarbij richten zij zich op belangrijke thema’s als mobiliteit, verandering van ruimte, klimaatverandering, veiligheid, leefbaarheid in de werkomgeving en esthetica.

 

Logo Juurlink + GelukLandschapsarchitect: Juurlink + Geluk
Het ontwerp voor de landschappelijke omgeving, dat wil zeggen de directe omgeving om de bestaande en de nieuwe bebouwing van het Erasmus MC heen, wordt verzorgd door Juurlink + Geluk.

“Een succesvol project bestaat nooit alleen uit het neerleggen van een geniaal idee. In een proces van implementatie in de werkelijkheid en het verwerken van commentaar van derden, groeit het idee langzaam naar een volwassen en realistisch ontwerp.”