... / ... / Partners nieuwbouw / Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam

‘Medische stad’ verbinden met de stad

Het Erasmus MC inclusief de medische faculteit vormt een belangrijk economisch zwaartepunt in de Rotterdamse binnenstad. Deze 'medische stad' trekt honderdduizenden bezoekers per jaar. De opgave is om Erasmus MC goed te verbinden met de stad zowel fysiek als inhoudelijk. Daartoe wordt in de directe omgeving van het Erasmus MC ruimte geboden voor hoogwaardige medische bedrijvigheid, congresfaciliteiten, medische dienstverlening, wellness voorzieningen en horeca. Hier vindt de interactie plaats en komen deskundigen, bezoekers, patiënten, congresgangers en studenten samen.

Wat doet de gemeente als partner in het nieuwbouwproject?Logo Gemeente Rotterdam
- Rotterdam Hoboken, het gebied waar het Erasmus MC gevestigd is, is door de gemeente aangewezen als VIP-gebied. VIP staat in dit geval voor Very Important Project; VIP-gebieden worden in de stadsontwikkeling beschouwd als het belangrijkst voor de realisatie van de stedelijke doelen 'sterke economie' en 'aantrekkelijke woonstad'.
De vernieuwing van het Erasmus MC is de motor voor de versterking van Hoboken. Het Erasmus MC en de gemeente Rotterdam zijn hierbij partners in de ontwikkeling van Hoboken op de lange termijn. Als speerpunten in de gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 zijn benoemd wonen, sterke economie en verbindingen en verblijfplaatsen.
- De gemeente faciliteert de aanwezigheid van het Erasmus MC in de binnenstad onder andere door intensieve aandacht voor de bereikbaarheid van het universitair medisch centrum.
- Daarnaast is de gemeente de vergunningverlenende instantie voor tal van bouwprojecten op onze locatie.

Voor meer informatie over de gemeente en haar projecten, klik op het logo. Voor meer info over Rotterdam Hoboken www.rotterdam-hoboken.nl.