... / ... / Partners nieuwbouw / Patiëntenvertegenwoordiging

Patiëntenvertegenwoordiging

CRAZ en Zorgbelang Zuid-Holland

Van het begin af aan is het belang van de patiënt in de planontwikkeling voor de nieuwbouw voorop gesteld. Hiervoor is in het bijzonder met de CRAZ en Zorgbelang Zuid-Holland intensief overlegd en hebben deze organisaties gedurende het hele traject meegepraat en geadviseerd over de plannen en ideeën. Deze overlegstructuur blijft ook de komende jaren nadrukkelijk gehandhaafd.

CRAZCRAZ logo
De Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ) is het patiënten-medezeggenschapsorgaan van (elk van) de acht UMC's. De CRAZ is in 1998 ontstaan bij gevolge van de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).
De CRAZ oefent, als duidelijk aanwezige gesprekspartner, medezeggenschap uit op bestuurlijk niveau.
De CRAZ draagt er, als toegankelijk en invloedrijk patiëntenadviesorgaan, zorg voor dat de raden van Bestuur van de acht UMC's, de belangen van patiënten goed in het oog te houden. Dit doet zij door signalen van cliënten te bundelen en bestuurlijk te vertalen richting de UMC's (het UMC) én door toetsing van het beleid, procedures en informatie vanuit het perspectief van de cliënt.

Zorgbelang Zuid-HollandLogo Zorgbelang Zuid-Holland
Zorgbelang Zuid-Holland behartigt de belangen van gebruikers van zorg en welzijn in de provincie, ondersteunt organisaties van cliënten/patiënten, ouderen en mantelzorgers, geeft informatie en voorlichting en biedt gratis en onafhankelijke klachtopvang.
Zorgbelang Zuid-Holland werk daarin samen met vrijwilligers, patiënten- en andere belangenorganisaties en met ongeorganiseerde zorggebruikers, en onderhoudt daartoe een uitgebreid netwerk van contacten met zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheden en overige organisaties die met zorg en welzijn te maken hebben.