... / ... / Programma Tranche II / Ondertekenen contract Sloopfase 1

Ondertekenen contract Sloopfase 1

Donderdag 27 september 2018 hebben de firma Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek en het Erasmus MC een contract voor het circulair slopen van het eerste gebouw op de campus getekend. Deze sloopfase is onderdeel van een groot slooptraject waaronder meerdere gebouwen, zoals het oude ‘Dijkzigt’ ziekenhuis, vallen.

Ondertekening welkomstwoord
V.l.n.r. Menno Riemersma - directeur PIB, Taco van Iersel - programmamanager Tranche II, Kees Boot - directeur BOOT,  Rene Plaggenburg - directeur Dusseldorp en Dennis Lausberg - Woonstad Rotterdam.

Het Erasmus MC heeft sinds mei 2018 een nieuw onderkomen. Hierdoor zijn een aantal gebouwen aan de ’s Gravendijkwal leeg komen te staan. De gebouwen worden zoveel mogelijk ‘circulair’ gesloopt. Het sloopproject is onderdeel van Tranche II, waarvan de duur tot 2022 loopt.

Sloopfase 1 persbericht
De rode lijn markeert het gebied van Sloopfase 1.

Aanbesteding
Dusseldorp behoort tot de grotere, duurzame en professionele sloopbedrijven van Nederland en is gespecialiseerd in het circulair slopen. Onder leiding van Synarchis is met buro BOOT het aanbestedingstraject doorlopen met als resultaat dat degene die het hoogst op de hergebruik lijst scoorde, de firma Dusseldorp, de opdracht is gegund. Zij hebben aangegeven dat zij, bovenop de ambitie van het Erasmus MC, nog meer kunnen circuleren en hergebruiken dan het Erasmus MC vraagt.

Ondertekening welkomstwoord
De teams betrokken bij Sloopfase 1.

Materialenpspoort
Uniek bij deze aanbesteding is dat als selectiecriterium het zogenaamde ‘materialenpaspoort’ uit de database van Madaster is gebruikt. Het materialenpaspoort bestaat uit een lange lijst met producten (2720) en is van cruciaal belang geweest bij het toekennen van deze opdracht. Een deel van deze materialen is al afgenomen door Woonstad Rotterdam voor één van hun woonprojecten.

plafondplaten mee naar Woonstad
De symbolische plafondplaten worden meegenomen naar het kantoor van Woonstad Rotterdam aan de Rochussenstraat.

De volgende stap is dat de materialen die vrijkomen geplaatst worden op Insert. Hierdoor wordt vraag en aanbod aan elkaar gekoppeld (www.insert.nl).

Betrokkenen bij dit project:

Logo Dusseldorp     logo BOOT      logo Madaster 

  Logo Woonstad Rotterdam      Logo Synarchis