... / ... / Programma Tranche II / Introductie Programma Tranche II

Introductie Programma Tranche II

Introductie
Na de verhuizing naar de nieuwbouw, in mei 2018, is een aanzienlijk deel van de gebouwen van het Erasmus MC leeg komen te staan. Deze gebouwen kunnen niet meer efficiënt ingezet worden en zullen in de jaren daarop worden gesloopt of gerenoveerd

Ter voorbereiding op de sloop worden tijdelijke interne routes aangelegd en zullen afdelingen en functies die niet mee zijn verhuisd naar de nieuwbouw, maar wel een andere plek nodig hebben, worden verhuisd.
 
Scope
In onderstaande afbeelding ziet u de scope van Programma Tranche II, bestaande uit de te slopen gebouwen (rood) en het te renoveren gebouw (blauw), waarna er ruimte vrij zal komen op het terrein voor nieuwe ontwikkelingen.

Campagnebeeld 2018 

Via deze pagina's kunt u zich over de voortgang rondom de sloop- en verbouwprojecten laten informeren.  

Contact
Indien u vragen heeft kunt u mailen naar werkinuitvoering@erasmusmc.nl t.a.v. de programmasecretaris Katien Singels.