... / ... / Programma Tranche II / Sloop, planning - circulair

Sloop, planning - circulair

Sloop - planning
Na de verhuizing in 2018 zijn de leeggekomen gebouwen afgesloten en afgekoppeld van de overige gebouwdelen van het Erasmus MC. Van de ongeveer 75.000 m2 vastgoed die overtollig is wordt gebouw Ca gerenoveerd. Na de sloop ontstaat in 2023 nieuw terrein dat ruimte biedt voor de komende ontwikkelingen voor het Erasmus MC.

Het gehele slooptraject is samengevat in onderstaande animatie. 

                                         Film slopen, renoveren en ruimte creëren


Slopen - circulair
Het Erasmus MC heeft de wens om 'circulair' te gaan slopen. Dit betekent dat de materialen die vrijkomen uit de sloopprojecten zoveel mogelijk hergebruikt kunnen worden. Om dit in goede banen te leiden wordt gebruik gemaakt van een digitaal 'materialen paspoort'.  

Een-op-een hergebruik
Inzet van het Erasmus MC is om zo min mogelijk afval te laten ontstaan (preventie) en dat producten zoveel mogelijk een-op-een hergebruikt kunnen worden. Een-op-een hergebruik is beter dan recycling, omdat de producten zonder bewerking een nieuw leven krijgen. Denk aan 'circulair gebruik' van stalen kozijnen, deuren en stalen balken.

Pilot
Voor het ontmantelen van gebouw He/ Hs is een pilot opgestart met Madaster. Madaster ondersteunt het Erasmus MC in haar rol als eigenaar en beheerder van vastgoed en ondersteunt bij het realiseren van de maatschappelijke agenda (people, planet, profit).  

Materialen paspoort
Het doel van Madaster is afval te elimineren door materialen een identiteit te geven. Het Madaster platform fungeert als een publieke, online bibliotheek van materialen. Daarnaast bevat het paspoort informatie over de kwaliteit van de materialen, hun locatie en hun financiële waarde. Hergebruik van materialen, het elimineren van afval en het besparen van productiekosten van nieuwe materialen / producten wordt zo gunstiger. Het betere inzicht in de gebruikte materialen zal de circulaire economie stimuleren.

                                               plaatje circulaire economie