... / ... / ... / Zorgconcept / Functionele gelaagdheid

Functionele gelaagdheid

De basis voor de indeling van het ‘goede, nieuwe ziekenhuis’

Bij de formulering van de eerste uitgangspunten voor het nieuwe ziekenhuis, zijn 2 ordeningsprincipes als basis genomen:

Ten eerste wordt in het nieuwe ziekenhuis de zorg in patiëntenthema’s georganiseerd. Er zijn herkenbare patiëntengroepen gedefinieerd, gebaseerd op specifieke ziektebeelden (bijvoorbeeld oncologie) of specifieke groepen (bijvoorbeeld kinderen). De patiëntenthema’s vormen de verticale pijlers in het ontwerp; als het ware ‘dwars door alle functies’ heen. (zie illustratie hieronder)

Het tweede ordeningsprincipe is het zoveel mogelijk bundelen van functies, bijvoorbeeld de operatiekamers of diagnostiek. Door bundeling kunnen functies zoveel mogelijk flexibel en efficiënt worden ingezet. De functies vormen de horizontale lagen, die elk patiëntenthema op deze manier bedienen.

De verticale ordening van het nieuwe ziekenhuis gaat uit van een afnemende intensiteit van patiënten- en bezoekersstromen naarmate men hoger in het gebouw komt. De drukkere afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp (SEH) en de poliklinieken, zijn gelegen op de onderste lagen van het gebouw. De SEH ligt op straatniveau en de poliklinieken bevinden zich op laag 1 t/m 3.

De kliniek, waar rust een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijk herstel is, komt op de bovenste etages van de nieuwbouw. Op die manier hebben patiënten die wat langer verblijven bovendien het fraaiste uitzicht op de daktuinen van het ziekenhuis en de skyline van Rotterdam met de havens.