... / ... / Achtergrond nieuwbouw / Vlekkenplan

Vlekkenplan

Startpunt voor de inrichting

In het Vlekkenplan is te zien hoe afdelingen ten opzichte van elkaar zijn gepositioneerd. Van het totale ruimtelijk programma voor de nieuwbouw van het ziekenhuis (ca. 85.000 m2 functioneel nuttig vloeroppervlak) is in kaart gebracht welke functionele vlekken waar in het gebouw komen.

Eerste vlekkenplan
Aan de basis van het vlekkenplan op complexniveau, staat op het hoogste abstractieniveau de indeling die al in 1998 gemaakt is; de ‘functionele gelaagdheid’. Dit 3D model is de ruimtelijke vertaling van de zorgvisie; de in thema’s georganiseerde patiëntenzorg met alle daarbij benodigde functies. In dit model zijn de functionele gelaagdheid horizontaal, en de thema’s verticaal weergegeven.

Doorsnede nieuwbouw inclusief legenda


 

Op basis van de indeling in patiëntenthema’s en de voor de patiëntenzorg in elk van deze thema’s benodigde oppervlakten, zijn vlekken voor ambulante zorg, diagnostiek en behandeling en verpleegafdelingen op de verschillende lagen in het gebouw ondergebracht. Onderstaande afbeelding illustreert dit.

 

3D werkplekMet het Vlekkenplan start het ontwerpproces voor de inrichting; in het Vlekkenplan is immers bepaald binnen welke vlek (welk deel van het gebouw, welke verdieping) in het gebouwcasco bijvoorbeeld de poliklinieken (lichtgroen in de afbeelding) of de verpleegafdelingen (donkergroen in de afbeelding) gesitueerd gaan worden.

Vlekkenplan in doorsnedes
Het 3D-Vlekkenplan levert per verdieping ook een beeld op. Ter illustratie hierbij een afbeelding van laag 3 van de nieuwbouw, waarbij ook goed te zien is hoe de verschillende omliggende gebouwen met de nieuwbouw verbonden worden. Hier is als het ware een doorsnede van het complex genomen op één verdieping.Vlekkenplan op afdelingsniveau
Vervolgens wordt van een bepaalde functie bij de start van het ontwerpproces een hoofdstructuur in functionele vlekken gemaakt, het zogenaamde vlekkenplan op afdelingsniveau, zoals hier een eerste studie van de inpassing van de Centrale Sterilisatie Afdeling (CSA) op laag 6 van de nieuwbouw, annex de OK. We zien de gebieden waar materiaal gereinigd wordt en waar steriele materialen worden opgeslagen. Tevens zijn rond de liftkern en technische schachtruimte de gebieden aangegeven waar goederen en mensen dit vuile en schone gebied binnenkomen en weer verlaten. Juist voor het doordenken van de logistiek van een afdeling kan het maken van een vlekkenplan een goed hulpmiddel zijn.