... / ... / Achtergrond nieuwbouw / Stedelijke omgeving

Stedelijke omgeving

Erasmus MC in Hoboken

Het Erasmus MC is gelegen in het stadsdeelgebied Hoboken. Oorspronkelijk was dit het Land van Hoboken, een landgoed dat tot 1924 eigendom was van de redersfamilie Van Hoboken. Sinds 1924 is het gebied in handen van de gemeente Rotterdam en is het stedenbouwkundig ontwikkeld. Tegenwoordig wordt zo’n driekwart van het voormalige landgoed in beslag genomen door het Erasmus MC en is er een concentratie van museale instellingen gevestigd.

Ruimte voor lichaam en geest
In februari 2009 heeft de gemeente een uitgebreide gebiedsvisie voor Hoboken gelanceerd. Deze gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 streeft naar een internationaal topmilieu met ruimte voor lichaam en geest. Een duurzaam gebied in de Rotterdamse binnenstad waar welzijn en welbevinden van mensen centraal staan. Hoboken inspireert en verrijkt mensen met kennis, wetenschap, kunst en cultuur. Met prettige binnen- en buitenruimten, duurzame architectuur, sterke economie, prachtige parken en aantrekkelijke kades is Hoboken dé buitenplaats van de Rotterdamse binnenstad.

Sterke economie en prachtige parken
De Gebiedsvisie Rotterdam Hoboken 2030 is nadrukkelijk integraal opgezet en besteedt aandacht aan thema's als (zorg)economie, wonen, openbare ruimte, bereikbaarheid, cultuur en recreatie.
Speerpunt van de visie is het versterken van de Rotterdamse medisch gerelateerde economie. Deze sector is momenteel goed voor 17 procent van de werkgelegenheid in de stad. Hiermee is de zorgeconomie een belangrijke pijler onder de Rotterdamse economie. Het belang zal naar verwachting toenemen, vooral door de komende vergrijzing. Met Erasmus MC als gewichtige partner biedt Hoboken talrijke kansen voor het versterken van de economie op het gebied van zorg, e-health en Research & Development.

Het Erasmus MC, als substantieel onderdeel van het gebied Hoboken, draagt zo bij aan een binnenstad die past bij een wereldstad als Rotterdam.

Voor meer informatie over de gebiedsvisie en over Hoboken, kunt u kijken op de site van de gemeente Rotterdam, of hier de pdf downloaden van de Gebiedsvisie Rotterdam-Hoboken 2030.