... / ... / Achtergrond nieuwbouw / Medische stad in Rotterdam

Medische stad in Rotterdam

Universitair medisch centrum in het stadscentrum

Het Erasmus Medisch Centrum, zeker het nieuwe ziekenhuis dat nu gebouwd wordt, wordt vaak gekenmerkt als een ‘medische stad in de stad’. De huidige, verspreide bebouwing wordt getransformeerd naar een compacter geheel. De dynamiek, de vormgeving van de openbare ruimten (pleinen, boulevards en lanen) vormen straks een natuurlijk onderdeel van de omringende stad.

Mensen in het Erasmus MC
Zoals een stad haar gemêleerde bevolking heeft, heeft het Erasmus MC haar heterogene groep medewerkers en studenten. Heterogeen op het gebied van cultuur, religie, afkomst, opleiding, sekse en leeftijd. Het Erasmus MC is één van de grootste werkgevers van Rotterdam met zo’n 12.000 medewerkers.
Naast artsen en verpleegkundigen zijn er natuurlijk onderzoekers en studenten; maar ook zaken als schoonmaak, bewaking, geestelijke verzorging, innerlijke en uiterlijke verzorging, technisch onderhoud, management en administratie etc. moeten ‘bemensd’ worden.
Samen met het grote aantal patiënten en bezoekers maar ook leveranciers, koeriers en andere dienstverleners lopen er dagelijks zo’n 15.000 mensen rond in het Erasmus MC.

24-uurs dynamiek
Voor een enorme organisatie als het Erasmus MC is het vanzelfsprekend dat de verschillende functiegroepen voor een grote bewegelijkheid oftewel ‘traffic’ zorgen. Die bewegelijkheid is niet alleen overdag aanwezig; bepaalde processen en functies gaan dag en nacht door. Dat levert de 24-uurs dynamiek op die ook kenmerkend is voor een stad.

Schaalniveau van een stad
De ca. 420.000 vierkante meter van het gehele Universitair Medisch Centrum verbruikt meer energie dan een stad als Barendrecht.
Net als een stad of woonwijk wordt het complex voorzien van openbare ruimten zoals pleinen, boulevards en lanen. Er wordt voorzien in hoofdverkeersroutes, vertakkingen van en naar de diverse bestemmingen en hier en daar zijn er ‘sluiproutes’ en ‘steegjes’ voor ingewijden.
Ook in het aanzicht van de gevels wordt een ‘stadse’ variatie aangebracht. Deze variatie in raamopeningen en materiaalkeuze zorgt voor een stedelijk beeld dat tegelijk fijnzinnig en menselijk is.

Aanbod cultuur en bijbehorende mogelijkheden
Met een toespitsing op het Erasmus MC kan stedelijk ‘aanbod van cultuur’ vervangen worden door een ‘aanbod van faciliteiten’. Het aanbod van faciliteiten in de nieuwbouw zal groot zijn. Een centraal gelegen publieksgebied zal onderdak bieden aan o.a. ondersteunende zorgfaciliteiten, horeca, winkels etc. waarbij meetingpoints en recreatieve verblijfplaatsen nadrukkelijk aanwezig zijn.
Echt cultuuraanbod is er natuurlijk ook door de nabijheid van de Kunsthal, het Natuurhistorisch museum, het NAI en museum Boymans Van Beuningen, die op loopafstand van het ziekenhuis liggen.

Uitstraling
Het Erasmus MC is strategisch gelegen ten opzichte van de stad en vormt een natuurlijke verbinding tussen de binnenstad, het park en de rivier. De omvang en bedrijvigheid van het Erasmus MC biedt ruimte voor spin-off activiteiten op het gebied van gezondheidszorg en onderzoek in de directe nabijheid. De professionele uitstraling van het Erasmus MC tenslotte, levert een bijdrage aan het nationale en internationale beeld van de stad Rotterdam.