... / Nieuwbouw Erasmus MC / Veelgestelde vragen nieuwbouw

Veelgestelde vragen nieuwbouw

 

Hoe wordt het nieuwe ziekenhuis toekomstbestendig gemaakt?

Het nieuwe Erasmus MC is gebouwd voor de toekomst: een robuust raamwerk van kolommen en grote vrije vloeroppervlakten maken het mogelijk om wijzigingen aan te brengen in het gebruik van de verschillende verdiepingen en ziekenhuisfuncties.

Bovendien was de inrichting van het gebouw losgekoppeld van het casco-ontwerp. Het ontwerpen van de inrichting wilden we het liefst doen zo kort mogelijk voordat het gebouw ook echt in gebruik genomen zou worden, zodat de laatste inzichten en technische ontwikkelingen zijn meegenomen.


Hoe ziet de eenpersoons patiëntenkamer er uit?

Uit onderzoek naar de wenselijkheid en de consequenties van een eenpersoons patiëntenkamer in ons nieuwe ziekenhuis, bleek de eenpersoonskamer favoriet te zijn. Daarnaast is er wel nadrukkelijk gekeken naar voorzieningen voor ‘gezelligheid en aanspraak, voorkomen van eenzaamheid, sociaal- en lotgenotencontact’.
Elders op deze site kunt u meer lezen over eenpersoons patiëntenkamers.

Eenpersoons patiëntenkamer 


Waarom bouwen op de bestaande locatie?

Het Erasmus MC heeft bewust gekozen om op de huidige locatie te blijven. Door haar vestiging in het centrum van Rotterdam, in het stadsdeel Hoboken, blijft het Erasmus MC zichtbaar, bereikbaar en herkenbaar voor alle Rotterdammers en mensen uit de omstreken èn voor zijn studenten.

Het Erasmus MC is en blijft een medisch centrum in het centrum van Rotterdam. Erasmus MC-Daniel den Hoed wordt onderdeel van de nieuwbouw en komt bij de oplevering van de nieuwbouw over vanuit Rotterdam Zuid.

 

 

 

 

 

 

  Luchtfoto 2017 - Stp Wytemaweg

 Erasmus MC, oktober 2017

 

 

 

 

 

 

 

 


Wanneer is de nieuwbouw klaar?

De nieuwbouw is gestart in het najaar van 2009. Het eerste deel, bouwdeel Oost, is in 2013 opgeleverd en in gebruik genomen.

Het tweede deel, West, is op 5 december 2017 opgeleverd. Na gebruiksklaar maken, zal het nieuwe ziekenhuis in mei 2018 in gebruik genomen worden. Vervolgens vindt de sloop van het huidige beddenhuis plaats.
(Klik op het plaatje om het te vergroten)

 


Hoe groot wordt het nieuwe ziekenhuis?

Het nieuwe Erasmus MC is een bouwproject van uitzonderlijke omvang.

Een paar cijfers:

Bruto vloeroppervlak: 203.000 m2 (incl. Passage en Rg)
Nuttig vloeroppervlak: 100.000 m2
   Voor technische installaties: 17.500 m2
   Voor technische schachten: 7.500 m2

De vrije verdiepingshoogte t/m laag 14 is 4 meter; daarboven 3,50 meter.
De plafondhoogte is 2,7 meter in het ganggebied en ongeveer 3,2 meter aan de gevel.
Het hoogste punt is op 120 meter.

2,2 miljoen m3 lucht/uur
46 liften
7,5 kilometer zonwering

In totaal worden zo'n 2.430 heipalen de grond in geslagen.
De heipalen zijn van voorgespannen beton; ze zijn 28 meter lang en wegen 13 ton per stuk.

Met een bruto vloeroppervlak van 203.000 m2 is het nieuwe Erasmus MC op dit moment het grootste utiliteits bouwproject in Nederland. Ter vergelijking: 'De Rotterdam', die tot nu toe het grootste vloeroppervlak had, heeft een BVO van 160.000 m2.


Wat is het budget voor de nieuwbouw?

Het budget op bouwkostenniveau voor het deel van de nieuwbouw dat in mei 2009 in opdracht is gegeven, bedraagt € 449 miljoen (excl. BTW).

Wie zijn de betrokken partners bij de nieuwbouw?

De aannemer van het nieuwbouwproject is de Bouwcombinatie Nieuwbouw Erasmus MC. De combinatie wordt gevormd door BAM Utiliteitsbouw bv en Ballast Nedam Bouw Speciale Projecten.

De overige partners zijn:
Architect: EGM Architecten bv, Dordrecht
Adviseurs: Aronsohn raadgevende ingenieurs, Rotterdam; Royal Haskoning, technische installaties Rotterdam; Peutz adviesbureau bouwfysica, Zoetermeer; Juurlink [+] Geluk stedenbouw en landschapsarchitectuur, Rotterdam.

U leest meer over de betrokken partners op de Partnerpagina elders op deze site. 


Hoe vind ik straks de weg in het nieuwe gebouw?

Makkelijk de weg kunnen vinden is een belangrijk aspect om stress bij ziekenhuisbezoek te verminderen. Maar ook voor bezoekers en medewerkers is het prettig om zich makkelijk te kunnen oriënteren.

Gebouwnamen en namen voor ingangen en parkeergarages hebben daarbij een belangrijke rol. In het Masterplan Gebouwaanduidingen is vastgelegd hoe de verschillende ingangen heten, hoe de publieksgebieden heten en hoe de parkeergarages genoemd worden. Bovendien geeft het plan aan op welke manier het Erasmus MC tot ver in de stad zichtbaar, herkenbaar en met behulp van bewegwijzering vindbaar zal zijn. 

De gebouwen hebben gebouwcodes, lettercombinaties die steeds op de bewegwijzeringsborden in het hele complex terug te vinden zijn. De gebouwcode wordt gecombineerd met een getal waarvan het eerste cijfer de verdieping van het betreffende gebouw aanduidt.

Om het systeem gebruiksvriendelijk te maken, is samengewerkt met (externe) experts op het gebied van bewegwijzering.

Wayfinding