State of the art ziekenhuis

Hoog ambitieniveau

Het nieuwe gebouw wordt een ziekenhuis van het hoogst mogelijke ambitieniveau, wat betreft Zorgconcept en Gebouwkwaliteiten.

Indeling: van hectiek naar rust
Eén van de uitgangspunten van het nieuwe gebouw is het zoveel mogelijk bundelen van functies, bijvoorbeeld de operatiekamers of diagnostiek. Door bundeling kunnen functies zoveel mogelijk flexibel en efficiënt worden ingezet. De functies vormen horizontale lagen en kunnen door meerdere specialismen en afdelingen gebruikt worden, die verticaal gesitueerd zijn in het gebouw.

Doorsnede nieuwbouw inclusief legenda
De verticale ordening van het nieuwe ziekenhuis gaat uit van een afnemende intensiteit van patiënten- en bezoekersstromen naarmate men hoger in het gebouw komt. De drukkere afdelingen, zoals de Spoedeisende Hulp (SEH) en de poliklinieken, zijn gelegen op de onderste lagen van het gebouw. De SEH ligt op straatniveau en de poliklinieken bevinden zich op laag 1 t/m 3.

De kliniek, waar rust een belangrijke voorwaarde voor een natuurlijk herstel is, komt op de bovenste lagen van de nieuwbouw. Op die manier hebben patiënten die wat langer verblijven bovendien het fraaiste uitzicht op de daktuinen van het ziekenhuis en de skyline van Rotterdam met de havens.
Daktuinen Kliniek
Atria en groene daken
Grote atria in het nieuwe gebouw zorgen voor direct daglicht en voor overzicht voor een goede oriëntatie. Het groen op de daken heeft een isolerende en klimatologische werking en zorgt voor mooi uitzicht. Op sommige daken kunnen patiënten en medewerkers ook vertoeven.

Eenpersoons patiëntenkamers
Diverse onderzoeken wijzen uit dat het verblijven op een eenpersoons patiëntenkamer veel voordelen biedt: de patiënt heeft betere nachtrust, de communicatie tussen de arts en patiënt verloopt veel beter, er kunnen desgewenst familieleden blijven overnachten en de patiënt kan zelf de verwarming en ramen bedienen. Ook voor de bedrijfsvoering biedt het voordelen.
De verpleegafdelingen in de nieuwbouw worden ingericht met uitsluitend eenpersoons patiëntenkamers. Per afdeling komen er kleine keukens, eetkamers en verblijfsruimten.

Eenpersoons patiëntenkamer