De weg vinden in 2017

Een belangrijke doelstelling van de nieuwbouw, is om het patiënten, bezoekers maar ook medewerkers zo makkelijk mogelijk te maken om de weg te vinden naar hun eindbestemming. Daarvoor is een logische aanduiding nodig van gebouwen, ingangen en publieksruimten in de nieuwbouw. Het Masterplan Gebouwaanduidingen geeft een beeld van de situatie in 2017.

Stressvermijdend Ziekenhuisaanduiding by night
Moeite hebben om je weg te vinden is een bekende stressfactor, die zoveel mogelijk vermeden moet worden bij patiënten en hun begeleiders. Maar voor iedereen is het prettig om in een overzichtelijke ruimte te zijn waar het makkelijk oriënteren is.

Naamgeving
Gebouwnamen en namen voor ingangen en parkeergarages hebben daarbij een belangrijke rol. In het Masterplan Gebouwaanduidingen is vastgelegd hoe de verschillende ingangen gaan heten, hoe de verschillende publieksgebieden gaan heten en hoe de verschillende parkeergarages genoemd gaan worden. Bovendien geeft het plan aan op welke manier het Erasmus MC tot ver in de stad zichtbaar en herkenbaar zal zijn.
Het plan is gemaakt en wordt verder uitgewerkt met diverse disicplines binnen het Erasmus MC maar ook met externe experts op het gebied van bewegwijzering en huisstijl.

Patiënt Prominent

Dat bij het opstellen en uitwerken van het plan de patiënt prominent voor ogen wordt gehouden, is vanzelfsprekend. Daarnaast zijn nog een aantal andere kaders in gedachten gehouden. Alle aanduidingen moeten een logische eenheid vormen, het moet warm en menselijk overkomen én het huisstijl- en merkenbeleid van het Erasmus MC wordt gevolgd. Ingangaanduiding SEH

Alle beelden in dit artikel zijn artist impressions. Het uiteindelijke beeld kan nog veranderen.

 

 


   Bewegwijzering Passage hoek Plein  Bewegwijzering Passage Hoofdingang

Gebouwaanduidingen:

  Gebouwaanduidingen

Ingangaanduidingen:Ingangnamen
 

gepubliceerd: 7 november 2012

Deel deze pagina: