Healing environment

Een prettige omgeving om in te herstellen of te werken

Onder een healing environment wordt een prettige, gezonde en veilige omgeving verstaan. Een aangename omgeving werkt mee aan het herstel van patiënten, is de achterliggende filosofie, of voorkomt dat medewerkers ziek worden van het gebouw waarin ze werken.

Samen met de Gemeente Rotterdam is de ambitie uitgesproken om aan de bouwplannen extra kwaliteiten toe te voegen vanuit het oogpunt van veilig ('veilig is heilig'), duurzaam ('duurzaam is goedkoper') en gezond ontwikkelen ('healing is leading').
Zo zullen er daktuinen - mogelijk met bomen - aangelegd worden die toegankelijk zijn voor patiënt en medewerker. Ook de atria zullen veelal met beplanting ingericht worden.

Het aspect van een goede wayfinding speelt eveneens een rol: een helder en overzichtelijk gestructureerd gebouw voorkomt onnodige stress bij patiënten en bezoekers.

Binnen deze filosofie past ook de eenpersoons patiëntenkamer waarvoor onderzoek is gedaan naar de heilzame en effectiviteit verhogende uitwerking ervan.