Evidence Based Design

In de praktijk bewezen kennis

Evidence Based Design; heeft betrekking op ontwerpaspecten die zich in de praktijk al bewezen hebben.

Flexibiliteit van belang voor duurzaamheid 
Het is van groot belang een toekomstbestendig gebouw neer te zetten. De ontwikkeling van het ontwerp van het casco is daarom gescheiden van het ontwerp van de inrichting. Tijdens de bouw van het casco kan een groot deel van de inrichting nog bepaald worden. Uit oogpunt van flexibiliteit is er voor gekozen om de indeling en afmetingen van het casco zoveel mogelijk te standaardiseren. Doordat de verdiepingshoogte van de eerste 14 verdiepingen 4 meter is en er veel ruimte is gereserveerd voor installatietechniek, is het gebouw flexibel in ombouwmogelijkheden. Flexibiliteit is van doorslaggevend belang voor het maken van een duurzaam zorgcomplex.

Vanuit patiëntenperspectief bekeken
Architectuur heeft een sterke invloed op hoe mensen zich voelen. Er wordt een prettige, gezonde en veilige omgeving gecreëerd wordt, ook wel een “healing environment” genoemd. Dit kan onnodige stress voorkomen, wat weer een positief effect heeft op het natuurlijk herstel van de patiënt.
Om van het ziekenhuis een healing environment te maken zal gebruik gemaakt worden van veel groen. Bijvoorbeeld beplante atria en groene daken. Verder worden er uitsluitend éénpersoons patiëntenkamers gerealiseerd, die zijn voorzien van ruimte voor familie en vrienden om te overnachten. Positieve afleiding met behulp van kunst, muziek en daglicht bij onderzoeks- en behandelafdelingen.
De aspecten van een goede oriëntatie en bewegwijzering spelen eveneens een rol: een helder en overzichtelijk gestructureerd gebouw voorkomt onnodige stress bij patiënten en bezoekers.

Kwaliteit van het gebouw verbeteren
Bij de ontwikkeling van het bouwproject is er voor gekozen om het patiëntenperspectief in te brengen in de plannen. De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) heeft een instrument ontwikkeld om het patiëntenperspectief op een gestructureerde wijze in de ontwikkeling van de bouwplannen te betrekken. Op deze manier wordt de kwaliteit van het gebouw, vanuit patiënten bezien, verbeterd.

Evidence Based Design
De destijds gekozen uitgangspunten voor de nieuwbouw zijn getoetst. Recente ontwikkelingen en gepubliceerde inzichten op het gebied van ziekenhuisbouw worden meegenomen. Dit wordt ook wel Evidence Based Design (EBD) genoemd. 
Naast het zoveel mogelijk integreren van EBD-principes in het ontwerp worden ook geregeld excursies naar andere (nieuwe) ziekenhuizen gemaakt om op de hoogte te blijven van de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van zorg. Er wordt bovendien samengewerkt met een architect die hoogwaardige en vernieuwende concepten ontwikkelt voor zorginstellingen en er zijn adviseurs op bouwfysisch en installatietechnisch gebied ingeschakeld.

Op deze manier wordt er een state of the art ziekenhuis neergezet. Bij EBD zijn de architectuur en inrichting de sleutel tot een beter welzijn, het creëren van een omgeving waarin zowel medewerkers als patiënten zich thuis voelen.