Eenpersoons patiëntenkamers

Meer rust, privacy en veiligheid

Elke patiënt eigen kamer
Belangrijk aspect van het zorgconcept in het vernieuwde Erasmus MC is dat elke patiënt die meer dan een dag moet Gevel verpleegkamers 3 verblijven, een eigen kamer krijgt. In zo’n eenpersoonskamer zijn de omstandigheden voor herstel optimaal. Verwacht wordt dat de opnameduur in het Erasmus MC nog verder zal dalen en patiënten na de eerste fase van hun herstel ofwel naar huis gaan, ofwel naar een zorghotel of naar een ander ziekenhuis of instelling worden overgeplaatst om verder te revalideren en herstellen.

Stressreductie
Uit internationaal onderzoek is gebleken dat het hebben van een eigen kamer de patiënt sneller doet herstellen, omdat er meer ruimte is voor privacy en autonomie, voor de aanwezigheid van naasten, iedereen eigen sanitair heeft en betere omstandigheden om rust te vinden. Deze factoren hebben allemaal te maken met ‘stress’ en het voorkomen daarvan. Een ziekenhuisopname is op zich al een stressvolle aangelegenheid en stress kan het natuurlijk herstel van het lichaam tegenwerken.

Minder infecties en medicatiefouten 
Daarnaast leveren eenpersoonskamers een bijdrage aan het voorkomen van ziekenhuisinfecties en medicatiefouten. Ook kan de patiënt gedurende de hele opname op dezelfde kamer blijven (m.u.v. Patientenkamer met bedmeubel en touchscreeneen eventuele opname op de Intensive Care), hetgeen minder overdrachtsmomenten met zich meebrengt.

Regie in eigen kamer
In het Erasmus MC is eigen onderzoek gedaan, waaruit naar voren kwam dat het hebben van een eigen kamer de kans biedt om beter tegemoet te komen aan vragen en wensen van patiënten: de patiënt kan beter ‘regie’ voeren over bezoektijden, TV kijken, telefoon, sfeer, het openen of sluiten van de deur naar de gang en dergelijke. Hiermee wordt aangesloten bij door patiënten veel genoemde voordelen als privacy, rust en nachtrust.

Iedere patiënt is uniek  posters07 lowres
De grotere privacy manifesteert zich ook bij visites door de behandelend arts: patiënten voelen zich beter op hun gemak om vragen te stellen en een gesprek met de arts (of verpleegkundige) te voeren. Daarnaast biedt de eigen kamer mogelijkheden voor meer vraaggerichte zorg: zowel in de verpleegkundige zorg als in het gastvrijheidconcept in de hotelmatige zorg is meer ruimte om aan te sluiten bij de wensen van het individu. Iedere patiënt is immers uniek!