STAGG-instrument

Patiëntenperspectief gestructureerd betrekken in bouwplannen

De Stichting Architectenonderzoek Gebouwen Gezondheidszorg (STAGG) heeft een instrument ontwikkeld om het patiënten- of cliëntenperspectief op een gestructureerde wijze in de ontwikkeling van de bouwplannen voor zorginstellingen te betrekken. Met dit instrument (“Bouwen aan ziekenhuizen vanuit patiëntenperspectief”, zie ook www.stagg.nl) wordt in de ontwikkeling van de plannen aandacht gevestigd op de volgende punten:

- veiligheid
- autonomie
- zelfredzaamheid
- territorium
- sociaal contact
- keuzevrijheid
- oriëntatie
- privacy

Deze thema’s dienen een vertaling te krijgen in het gebouw als geheel, in het gemeenschappelijk gebied van verpleegafdelingen en op het niveau van de patiëntenkamer zelf. De Cliëntenraad Academische Ziekenhuizen (CRAZ, zie ook onder ‘partners’) hanteert een afgeleide van dit instrument bij de beoordeling van de plannen van het Erasmus MC.