Gebouwkwaliteiten

Keuzes maken voor toekomstgericht bouwen

De crux van toekomstgericht bouwen is dat je keuzes durft te maken. Bijvoorbeeld: een MRI is buitengewoon zwaar; als je overal een hoge vloerbelasting aanlegt, zorg je voor een hoge mate van flexibiliteit, maar die is wel onbetaalbaar. Je moet zones aanwijzen in het gebouw waar zware apparatuur in kan. Verder zitten er op cruciale plekken overmaat in de ruimte voor techniek, zodat er bijvoorbeeld ventilatie kan worden toegevoegd als er nieuwe functies in het ziekenhuis komen. Met het nieuwbouwproject realiseert het Erasmus MC een 'state of the art' ziekenhuis.

Materiaalkeuze: rustige basiskleuren Kernen view 01 def copy 02
In de openbare ruimten worden warme, natuurlijke materialen gebruikt. De basiskleur is wit of grijs en geeft eenheid aan het geheel. Meubilair, kunst en mensen geven het gebouw kleur.
backbone liften lowresBij de liften en trappenhuizen worden dezelfde natuurlijke materialen toegepast als in de atria. Opvallend erbij zijn de houten plafonds in de trappenhuizen. Perforaties in het plafond van het trappenhuis, dat intensief gebruikt gaat worden, zorgen voor een optimale akoestische werking.
Materiaal- en kleurkeuze bieden ook de optimale kans om mee te kunnen veranderen met de tijdgeest en daardoor lang mee te kunnen gaan.

De visie van de architect Atium (gebouwkwaliteiten)
De architect van het nieuwe ziekenhuis, EGM Architecten, bracht in het jaar dat de bouw werd gestart (2009) een brochure uit over de ontwikkeling van deze medische stad in de stad. In dit boekje geeft de architect een toelichting op de ontwikkeling van het ontwerp en achtergrondinformatie bij de keuzes die gemaakt zijn en de uitgangspunten die daarbij geformuleerd zijn. Veel beeldmateriaal is gebruikt om u een levendig beeld te geven van het toekomstige ziekenhuisgebouw.