... / ... / Patientenzorg / Bewegingsstoornissen (Parkinson)

Bewegingsstoornissen (Parkinson)

  groepfoto aangepast

Op de polikliniek neurologie bestaat sinds 1-6-2012 een spreekuur voor erfelijke bewegingsstoornissen. Het is een samenwerkingsverband tussen de afdelingen neurologie en klinische genetica van het Erasmus MC. Op deze poli kunnen patiënten gezien worden bij wie gedacht wordt aan of vragen bestaan over een mogelijke erfelijke bewegingsstoornis. Ook kan genetisch advies gegeven worden aan familieleden van patiënten met een erfelijke bewegingsstoornis. Hierbij valt te denken aan de ziekte van Parkinson, atypische parkinsonismen, ataxie, de ziekte van Huntington, dystonie, tremoren, restless legs syndroom en andere paroxysmale bewegingsstoornissen.

Afhankelijk van de vraagstelling kunnen patiënten op één dag gezien worden door zowel neuroloog als klinisch geneticus. Indien het gaat om diagnosestelling zal het eventuele aanvullend onderzoek ook zoveel mogelijk op één dag gepland worden. Na een multidisciplinair overleg waarin alle patiënten worden besproken zal de waarschijnlijkheidsdiagnose met patiënt gedeeld worden en zo mogelijk een behandelvoorstel en erfelijkheidsadvies worden gegeven. Wij hopen zo het diagnostisch proces en de begeleiding voor deze patiënten en hun familieleden verder te verbeteren.

Bij dit spreekuur zijn betrokken:

Anneke Maat webpage Esther Brusse webpage Agnita Boon
Mw. Dr. J.A. Maat-Kievit,
klinisch geneticus
010-7036915
Te benaderen voor:
Alle bewegingsstoornissen
Mw. Dr. E. Brusse,
neuroloog
010-7033780
Te benaderen voor:
Ataxie
Mw. Dr. A.J.W. Boon,
neuroloog
010-7033780
Te benaderen voor:
Alle bewegingstoornissen

U kunt uw verwijzing richten aan eerstgenoemde, polikliniek erfelijke bewegingsstoornissen, poli neurologie (010-7040130 of poli.neurologie@erasmusmc.nl) of poli klinische genetica (010-7036915 of ervo@erasmusmc.nl) van het Erasmus MC. Uiteraard kunt u voor meer informatie of overleg ook contact opnemen met bovengenoemde collega’s.