... / ... / NMO (Neuromyelitis Optica) / Informatie voor verwijzers

Informatie voor verwijzers

Antistoffen tegen Aquaporine-4  


De ontdekking van een ziekte specifieke auto-antistof is een doorbraak geweest in de diagnostiek van neuromyelitis optica.

Vanwege de hoge specificiteit (van bijna 100%) kan NMO worden onderscheiden van andere immuungemedieerde demyeliniserende aandoeningen van het centraal zenuwstelsel. Met name het onderscheid met MS is van belang, aangezien NMO in het algemeen een meer agressief beloop kent met een slechtere prognose. De onderhoudsbehandeling van NMO en MS verschilt.

Ook weten we nu dat het ziektespectrum breder is dan voorheen werd aangenomen.
De antistof werd voor het eerst beschreven als NMO-IgG door Lennon et al. in 2004.

  1. De antistof bleek gericht te zijn tegen aquaporine-4, een belangrijk waterkanaal in het centraal zenuwstelsel.
  2. De sensitiviteit van de huidige assays ligt tussen de 50-75%. De test lijkt vaker positief te zijn bij patiënten met een actieve recidiverende ziekte.
  3. De exacte rol van de antistoffen in de pathogenese van de ziekte is nog niet opgehelderd.

In Nederland hebben we een cell-based assay ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van HEK293 cellen getransfecteerd met AQP4, gebaseerd op de assay van Waters et al.

Lennon VA, Wingerchuk DM, Kryzer TJ, Pittock SJ, Lucchinetti CF, Fujihara K, et al. A serum autoantibody marker of neuromyelitis optica: distinction from multiple sclerosis. Lancet. 2004 Dec 11-17;364(9451):2106-12.
Lennon VA, Kryzer TJ, Pittock SJ, VerkmanAS , Hinson SR. IgG marker of optic-spinal multiple sclerosis binds to the aquaporin-4 water channel. The Journal of experimental medicine. 2005 Aug 15;202(4):473-7.
Waters P, Vincent A. Detection of anti-aquaporin-4 antibodies in neuromyelitis optica: current status of the assays. International MS journal / MS Forum. 2008 Sep;15(3):99-105.
Waters P, Jarius S, Littleton E, Leite MI, Jacob S, Gray B, et al. Aquaporin-4 antibodies in neuromyelitis optica and longitudinally extensive transverse myelitis. Archives of neurology. 2008 Jul;65(7):913-9.


Klik hier voor het Aanvraagformulier Aquaporine-4 antistof bepaling
Wij willen u verzoeken om het bijgaande formulier zo volledig mogelijk in te vullen. Aangezien het een nieuwe assay betreft, is dit van belang voor de interpretatie van de testuitslagen.

Het formulier en een stolbuis bloed (of het serum) kunnen vervolgens worden opgestuurd naar Sanquin in Amsterdam.

Voor vragen over de assay: d.hamann@sanquin.nl
Voor klinische vragen: devic@erasmusmc.nl