... / ... / Nationaal kinder MS centrum / MS bij kinderen

MS bij kinderen

Wat is MS?

Het centraal zenuwstelsel (CZS) bestaat uit twee belangrijke onderdelen - het ruggenmerg en de hersenen. Het CZS ontvangt via de zenuwen elektrische signalen vanuit het gehele lichaam en stuurt vervolgens via dezelfde weg weer signalen naar de spieren en organen.
Multiple sclerose (MS) is een chronische aandoening van het centrale zenuwstelsel (en geen spierziekte), waarbij ontstekingen in de hersenen en het ruggenmerg ontstaan. Door deze ontstekingsreactie raakt myeline, de beschermende laag rondom de zenuwen, en ook de zenuw zelf beschadigd (demyelinisatie).  Myeline zorgt er normaal gesproken voor dat signalen snel worden doorgegeven. Dit is vergelijkbaar met de manier waarop isolatie van elektrische draden zorgt voor een betere geleiding van de stroom. Het gevolg van de demyelinisatie is dus dat de signalen van en naar het lichaam vanuit het CZS niet goed kunnen worden doorgegeven.   

Diagnose

In de meeste gevallen wordt de diagnose MS gesteld bij personen tussen de 20 en de 50 jaar oud. MS bij kinderen is een aandoening die relatief zeldzaam is. Bij ongeveer 3-5% van de patiënten met MS werd de diagnose gesteld op de kinderleeftijd (tot 16 jaar oud).

MS kan zich met veel verschillende klachten presenteren. Er zijn verschillende andere aandoeningen waarbij afwijkingen in het CZS ontstaan die op MS lijken en dezelfde klachten kunnen geven. Aangezien MS bij kinderen zo zeldzaam is en er in eerste instantie vele andere diagnosen zijn die logischer zijn, is het vaak niet direct duidelijk dat een kind MS heeft. Het kan dus lang duren voordat de juiste diagnose gesteld is. Daarnaast zijn er ziektes die in eerste instantie veel op MS lijken  en ook tot de groep demyeliniserende aandoeningen van het CZS horen. Dit zijn: 

  • ADEM
  • Neuritis optica (onsteking van de oogzenuw)
  • Myelitis transversa (ontsteking van het ruggenmerg) 
  • Neuromyelitis optica (ontsteking van de oogzenuw en het ruggenmerg)

Om de diagnose MS te stellen (en eventuele andere ziekten uit te sluiten), is naast de anamnese (het verhaal) en het lichamelijk onderzoek aanvullend onderzoek nodig. Dit zal veelal bestaan uit bloedonderzoek en MRI-onderzoek van de hersenen en/of het ruggenmerg. Soms zijn ook een ruggenprik en onderzoek van de ogen (visual evoked potential, VEP) noodzakelijk.
Om uiteindelijk de diagnose MS te kunnen stellen moet er sprake zijn van een nieuwe aanval op een later tijdstip en op een andere plaats in het CZS.

Symptomen

De klachten die optreden bij kinderen met MS zijn afhankelijk van de plaats en de ernst van de ontsteking in het CZS. Dit kan bijvoorbeeld klachten geven als slechter zien, minder kracht in een arm of been of tintelingen. Daarnaast treden later in het ziektebeloop vaak vermoeidheidsklachten en stoornissen in cognitieve functies op. Hierbij worden met name problemen gezien met:          

  • aandacht
  • korte termijn geheugen
  • gebruik van taal
  • benoemen van mensen en dingen
  • ruimtelijk inzicht

Soms kan dit problemen geven op school. Het is belangrijk om op school uit te leggen dat een kind MS heeft, zodat hiermee rekening kan worden gehouden. Oplossingen kunnen simpel zijn, zoals het krijgen van extra tijd voor proefwerken als een kind concentratiestoornissen heeft. Andere mogelijkheden zijn het aanvragen van een ‘rugzakje’ of zelfs veranderen van schooltype. Het is dus belangrijk dit op tijd te signaleren en om hulp te vragen.

Behandeling

In de behandeling van MS bij kinderen staat een multidisciplinair team centraal, waarbij onder andere een neuroloog, MS verpleegkundige en een revalidatiearts betrokken zijn. MS is niet te genezen. Wel zijn er verschillende behandelingsmogelijkheden. Bij een nieuwe aanval kan een hoge dosis methylprednisolon gegeven worden per infuus gedurende tenminste drie dagen. Daarnaast zijn er verschillende geneesmiddelen die tot doel hebben de kans op een aanval te verkleinen. Hierbij kan gekozen worden voor behandeling met interferon-beta of glatirameer acetaat. Ook bestaan er medicijnen om klachten als vermoeidheid of pijn te verminderen.

Voor meer informatie of vragen:

PowerPoint presentatie 'MS bij kinderen' .
Verzend uw vraag naar ons e-mail adres: MSkinderen@erasmusmc.nl of kijk op onze website van het Nationaal kinder MS centrum Rotterdam.