... / ... / Nationaal kinder MS centrum / Nationaal kinder MS centrum

Nationaal kinder MS centrum

Het Nationaal kinder MS Centrum van het Erasmus MC-Sophia in Rotterdam is een expertise centrum voor de behandeling en diagnostiek van MS op de kinderleeftijd. Ook levert het kinder MS Centrum een belangrijke bijdrage aan de bekendheid en kennis rondom deze aandoening. Enerzijds door voorlichting te geven over MS zoals op een speciale website en op de jaarlijkse kinder MS dag. Anderzijds door het doen van wetenschappelijk onderzoek naar MS op de kinderleeftijd en verwante aandoeningen.

In het Erasmus MC-Sophia werken verschillende specialisten samen om de zorg voor kinderen met MS te verbeteren.

Dit team bestaat uit:

  • een kinderneuroloog
  • een neuroloog gespecialiseerd in MS en verwante auto-immuun aandoeningen
  • een arts-onderzoeker op het gebied van MS en verwante aandoeningen bij kinderen
  • een gespecialiseerde kinder-MS-verpleegkundige
  • een kinderneuropsycholoog
  • een kinderrevalidatiearts
  • een kinderuroloog
  • een kinderneuroradioloog.

Het doel van het kinder MS centrum is niet om alle kinderen in Nederland te behandelen, daartoe is een kinderneuroloog in de regio ook heel goed in staat. Het kinder MS centrum is vooral bereikbaar bij bijvoorbeeld twijfel over de diagnose, vragen over prognose en erfelijkheid, vragen over de neuropsychologische aspecten van de ziekte of problemen op school, of voor een advies voor een behandelplan.

Wereldwijd vindt er volop onderzoek plaats naar MS bij kinderen en de kennis omtrent deze zeldzame aandoening ontwikkelt zich snel. Daarom is de klinische zorg nauw verbonden met het landelijke wetenschappelijk onderzoek dat naar deze aandoeningen in Rotterdam wordt verricht: de studie PROUDkids. Het doel van deze speciale polikliniek is dus ook om een beeld te krijgen van het voorkomen van MS bij kinderen in ons land.

Wilt u meer informatie over de kinderpoli voor MS, dan kunt u contact opnemen met: mskinderen@erasmusmc.nl of kijk op de website van het Nationaal kinder MS centrum Rotterdam.