... / ... / Verpleegkundig consulenten / Goede voorbereiding is het halve werk

Goede voorbereiding is het halve werk

Geachte heer/mevrouw,

Binnenkort heeft u weer een afspraak bij het MS centrum. U heeft tijdens uw jaarlijkse controle een afspraak bij zowel de arts als de verpleegkundig consulent MS.Goede voorbereiding is het halve werk.

In deze bijlage kunt u terugvinden welke vaste onderwerpen bij de arts besproken worden en welke onderwerpen bij de verpleegkundig consulent MS aan bod komen. Voor het verpleegkundig spreekuur geldt tevens dat u onderwerpen naar keuze op het formulier kunt aankruisen. Neemt u het formulier mee?

Met vriendelijke groet,

Artsen en verpleegkundigen MS centrum

Tips t.a.v. het spreekuur:

  • Noteer alle opvallende zaken in relatie tot MS van het afgelopen jaar en neem dit mee naar het spreekuur.
  • Formuleer uw hulpvraag vooraf aan het bezoek.