... / ... / Over het MS centrum / Eerste bezoek aan Polikliniek

Eerste bezoek aan Polikliniek

U kunt via uw huisarts of een specialist verwezen worden naar de polikliniek Neurologie. Op deze pagina vindt u informatie over belangrijke zaken met betrekking tot een polikliniekbezoek in ons ziekenhuis.

Een eerste afspraak maken

Voor uw eerste bezoek aan de polikliniek Neurologie dient u uw verwijsbrief op te sturen, te faxen of te e-mailen naar de polikliniek Neurologie. Het is van belang dat daarbij zoveel mogelijk relevante gegevens worden opgestuurd (bijv. verslagen van eerdere bezoeken aan andere neurologen etc.)

De polikliniek neurologie is te bereiken:

  • via telefoonnummer: 010-7040130 op werkdagen van 08.00 – 16.00 uur.
  • per fax op nummer:  010-7035927.
  • per e-mail: poli.neurologie@erasmusmc.nl .


De neuroloog bepaalt aan de hand van deze verwijsbrief de termijn waarop u een afspraak krijgt op de polikliniek. U krijgt hierna schriftelijk een oproep. Zorgt u er dus voor dat op de verwijsbrief duidelijk uw adresgegevens staan vermeld. Ook uw verwijzer wordt op de hoogte gebracht van de datum wanneer u de afspraak heeft.

Als er voor u een afspraak is gemaakt maar u bent op die datum verhinderd, geeft u dit dan zo spoedig mogelijk door. Een andere patiënt kan dan uw plaats innemen en u kunt meteen een nieuwe afspraak maken. De polikliniek Neurologie maakt u erop attent dat bij niet tijdig annuleren van de afspraak (minimaal 24 uur van tevoren) kosten in rekening worden gebracht.

Wat moet u meenemen voor uw eerste bezoek

Als u voor de eerste keer op de polikliniek komt, dient u het volgende mee te nemen:

  • een geldig identificatiebewijs.
  • een geldige verzekeringspolis/ verzekeringspasje.
  • een lijstje met medicijnen die u gebruikt.


Uw eerste bezoek

Bij uw eerste bezoek aan de polikliniek dient u zich eerst in te schrijven bij de Central Balie in de hal op de begane grond. Via de parkeergarage neemt u Ingang 2.

Routebeschrijving naar de polikliniek

De polikliniek Neurologie bevindt zich in het polikliniekgebouw van het Erasmus MC (Ba gebouw), op de vierde verdieping. Als u in de polikliniek hal (bij de inschrijving) staat, loopt u linksaf de loopbrug op, totdat u aan de linkerkant de liften krijgt. U gaat naar de vierde verdieping. Als u uit de lift komt ziet u aan de linkerkant de poli Neurologie. U kunt u zich vervolgens melden aan de balie.  

Op de polikliniek meldt u zich aan de balie. Er wordt alles aan gedaan om u op de afgesproken tijd te behandelen. Toch zijn wachttijden niet altijd te voorkomen, bijvoorbeeld als gevolg van een spoedgeval, of als een onderzoek langer duurt dan gepland. Op de polikliniek houden verschillende specialisten en arts-assistenten en verpleegkundigen een spreekuur. Een patiënt die na u arriveert kan daarom eerder aan de beurt zijn.

Tijdens het bezoek

Voor het eerste bezoek aan de polikliniek Neurologie dient u ruim een tot anderhalf uur uit te treken. Mocht het nodig blijken aanvullende onderzoek te verrichten dan worden hiervoor aparte afspraken gemaakt. Bloedonderzoek en/of eenvoudig röntgenonderzoek (indien noodzakelijk) kan meestal nog dezelfde dag plaatsvinden

Na het bezoek

Na het bezoek aan de arts op de polikliniek Neurologie wordt u weer terug verwezen naar de balie. Hier vindt de afronding van uw bezoek plaats en worden eventuele onderzoeken afgesproken en/of vervolgafspraken gemaakt. Ook kan het zijn dat u met advies wordt terugverwezen naar uw huisarts of specialist.