... / ... / Over het MS centrum / MS centrum ErasMS

MS centrum ErasMS

MS centrum ErasMS

Het Rotterdamse MS Centrum ErasMS fungeert als een multidisciplinair zorg- en onderzoekscentrum.
Daarnaast is er veel aandacht voor ontstekingsaandoeningen van het zenuwstelsel die op MS lijken. 

Welke patiënten zijn welkom voor een beoordeling in ons centrum?  

  • In principe iedere patient met MS of waarbij aan MS gedacht wordt.
    Voorwaarde is wel dat u een verwijsbrief van de huisarts of uw behandelend neuroloog hebt. 
  • Wanneer er onduidelijkheid is over de diagnose. Gekeken wordt of het klinisch beeld past bij MS of dat er sprake is van een andere aandoening. Zo nodig zal hiervoor aanvullend onderzoek gedaan worden.
  • Bespreken van behandelingsmogelijkheden.  Dit kan zowel de specifieke (interferon, glatirameer acetaat, mitoxantron) als symptomatische therapie betreffen.
  • Meedoen aan wetenschappelijk onderzoek. Vaak is dat niet meteen het geval. Echter uw medische geschiedenis is dan bij ons bekend en wij roepen u op als er in de toekomst wel iets is waar u voor in aanmerking komt.
  • Second opinion om andere redenen. 

 

  Speciale aandachtsgebieden vanuit wetenschappelijk onderzoek ErasMS

  • Patiënten met een eerste klacht van neurologische uitval die een voorbode kan zijn van MS. Bijvoorbeeld wazig zien aan 1 oog door een ontsteking van de oogzenuw of een loopprobleem bij een ruggenmergontsteking. De vraag is dan: is er een verhoogde kans op MS in de toekomst? Er loopt een onderzoek naar factoren die belangrijk zijn voor het voorspellen van het verdere beloop.
  • Patiënten die familieleden hebben met MS (zie families met MS). Of familieleden met andere autoimmuunziekten zoals suikerziekte op jonge leeftijd (type I diabetes) of schildklierziekten.
  • Agressieve MS.