Uw medische gegevens

Binnen Mijn Erasmus MC staan uw medische gegevens vermeld in het Dossier. Deze gegevens hebben betrekking op uw ziekte en behandeling. Hieronder leest u op alfabetische volgorde welke informatie u hier aantreft.

inloggen-mijn-erasmus-mc

Allergieën
Omschrijving van uw eventuele allergieën, met daarbij uw mogelijke lichamelijke reacties. Bijvoorbeeld: 'huiduitslag als gevolg van een voedselallergie voor noten'.

Behandelbeperking
Onder behandelbeperking ziet u de eventuele afspraken genoteerd staan die u met uw arts heeft gemaakt over een beperking in uw behandelbeleid. Denk bijvoorbeeld aan de wens om wel of niet gereanimeerd te willen worden.

Conclusie en beleid
In het onderdeel conclusie en beleid staat vermeld wat u samen met uw arts heeft afgesproken over uw behandeling. Dit kan bijvoorbeeld een gepland onderzoek of een komende operatie zijn.

correspondentieCorrespondentie 
U heeft inzage in de brieven die uw zorgverlener stuurt naar andere zorgverleners, zoals uw huisarts of verwijzend specialist. U leest de brieven die over u gaan binnen correspondentie.

Diagnoses
Uw arts heeft uw diagnose in uw dossier genoteerd. Wanneer u de benaming van de diagnose niet goed begrijpt -het kan een Latijnse naam zijn- kunt u dit bij uw (huis)arts navragen of eerst zelf opzoeken. Wanneer uw diagnose nog niet definitief is, kan hier ook een voorlopige diagnose vermeld staan.

Familieanamnese
Toont een zo volledig mogelijk overzicht van eventuele gezondheidsproblemen bij uw familieleden. Deze informatie kan van belang zijn voor uw behandeling en het vermoedelijke verloop van uw ziekte.

Intoxicaties
Dit is een beschrijving van uw (vroegere) gedrag op het gebied van roken, alcohol- en drugsgebruik.

Metingen
Toont u de waarden van bijvoorbeeld uw bloeddruk, gewicht en lengte en de datum waarop deze metingen zijn gedaan.

Sociale anamnese
De sociale anamnese bevat informatie over bijvoorbeeld uw gezinssamenstelling, woon- en werksituatie, levensovertuiging, leefgewoonten, gevolgd onderwijs en eventuele sociale problemen.

Uitslagen
Hier vindt u de uitslagen van onderzoeken die bij u zijn verricht. Er kunnen ook uitslagen bij staan die uw zorgverlener nog niet met u heeft besproken. Dit kan soms moeilijk zijn. Wilt u de uitslagen liever persoonlijk horen van uw zorgverlener? Maak dan in uw dossier de keuze dat u uw uitslagen niet wilt inzien en wacht tot uw volgende afspraak.

Wilt u uw uitslagen wel inzien, dan kunt u kiezen om door te gaan en uw uitslagen zelf alvast online bekijken. Dit kan een uitslag zijn van laboratoriumonderzoek (in bloed, urine en andere lichaamsvochten), of van een onderzoek op de afdeling Radiologie, Medische Microbiologie, Pathologie óf Nucleaire Geneeskunde. De laboratoriumuitslagen zijn 24 uur na invoering in uw dossier zichtbaar, de andere uitslagen kunt u na 1 week bekijken.

Voorgeschiedenis
Hier kunt u uw medische voorgeschiedenis teruglezen. Dit betreft vooral diagnoses en behandelingen voor zover die in het Erasmus MC bekend zijn. Gegevens uit andere ziekenhuizen staan niet altijd in deze voorgeschiedenis.

null

Ga naar