Uw volledig dossier inzien

In uw persoonlijke digitale omgeving Mijn Erasmus MC vindt u niet alle gegevens uit uw medisch dossier, maar gedeelten daarvan.

Volledig dossier iinzien


Inzage en afschrift volledig dossier

U heeft ook de mogelijkheid om uw volledig dossier in te zien. Binnen Mijn Erasmus MC staan de meest relevante en actuele feiten van uw gezondheidstoestand vermeld. Het kan echter zijn dat u op zoek bent naar andere of méér gegevens dan hierin vermeld staan. Hiervoor kunt u een 'Verzoek om medische gegevens' indienen.  null

Ga naar