Samen uw zorg bepalen

Wij bieden u met Mijn Erasmus MC online inzage in de belangrijkste gegevens uit uw medisch dossier of dat van uw kind. Met deze informatie kunt u beter met uw arts meedenken en samen beslissingen nemen over uw gezondheid en behandeling. Met elkaar bepaalt u welke zorg het beste bij u past.

Samen uw zorg bepalen

Samen de regie
Als u goed geïnformeerd bent, heeft u meer regie over de gang van zaken rondom uw ziekte. Wanneer u en uw behandelaar toegang hebben tot dezelfde informatie, ontstaat een meer gelijkwaardige rol. Samen heeft u meer grip op uw behandeling. Uiteraard blijft de arts verantwoordelijk voor het interpreteren van de uitslagen en het vaststellen van de diagnose, maar u kunt zich in uw gegevens verdiepen, uw vragen gericht stellen en samen met uw arts beslissen over het behandelplan.

In de spreekkamer
Wie op het spreekuur komt, is bij het verlaten van de kamer al zo’n 40% vergeten van wat de dokter heeft verteld. U onthoudt slechts fragmenten. Wij vinden het dan ook belangrijk dat u thuis nog eens kunt nalezen wat de arts met u heeft doorgenomen. U krijgt meer kennis over uw ziekte of aandoening. Met die kennis heeft u een grotere rol in de spreekkamer en kunt u gemakkelijker meebeslissen over de behandeling en zorg die voor u het beste is.

Zorg die verder reikt
Eén van onze ambities is om de positie van onze patiënten te versterken. Dit hebben wij onder meer uitgewerkt in uw patiëntenportaal Mijn Erasmus MC. Maar onze ambitie voor patiëntenparticipatie is nog veel groter. In de toekomst willen we bijvoorbeeld toe naar videoconsulten op afstand. Ook is de verwachting dat steeds meer patiënten gaan werken met een eigen gezondheidsdossier. Zij willen hun gegevens dan niet alleen inzien, maar ook hebben. Over die zaken zijn we nu aan het nadenken. 

null

Ga naar