Wie heeft recht op inzage?

Iedereen die bij het Erasmus MC als patiënt staat ingeschreven kan gedeelten uit zijn medisch dossier online inzien. Ook ouders kunnen in principe het dossier van hun kind inkijken.

Bevoegd tot inzage dossier


Patiënten recht op inzage
Als u bent ingeschreven als patiënt bij het Erasmus MC heeft u toegang tot uw patiëntenportaal Mijn Erasmus MC. Andere personen, zoals uw verzekeraar, huisarts of specialist hebben géén toegang tot uw online medisch dossier. Het enige dat u nodig heeft om toegang te kunnen krijgen is een computer, laptop of smartphone en uw persoonlijke DigiD. Met uw DigiD indentificeert u zich op het internet, zodat wij weten dat wij ook echt met ú te maken hebben. Hoe u kunt inloggen in uw dossier, leest u onder Veiligheid en inloggen.    

kindUw kind is patiënt    
Kind van 0 tot 12 jaar
Ouders en wettelijke vertegenwoordigers hebben recht op inzage van het dossier van hun kinderen onder de 12 jaar. Zij gebruiken daarvoor de DigiD inlogcode van hun kind. Ieder kind dat bij de geboorte wordt ingeschreven in het bevolkingsregister ('Gemeentelijke Basisadministratie Personen') ontvangt na enkele weken automatisch een burgerservicenummer (BSN-nummer). Met het burgerservicenummer van uw kind kunt u een DigiD aanvragen. Dit kan dus al vanaf 0 jaar. 

Kind van 12 tot 16 jaar                                                             
Vanaf de leeftijd van 12 tot 16 jaar kunnen kinderen zelf hun dossier inzien. Ouders kunnen het dossier inzien voor zover dit nodig is voor het geven van toestemming voor een medische behandeling van hun kind. Het kind kan tegen de inzage bezwaar maken. De betrokken arts kan het bezwaar erkennen als hij van mening is dat inzage door de ouders in strijd is met de maatstaven van het 'goed hulpverlenerschap'.

Vanaf 16 jaar
Voor kinderen vanaf 16 jaar gelden de regels voor volwassenen.

Psychiatrie uitgezonderd           
Wij hebben de dossiers van de afdeling Kinderpsychiatrie op dit moment afgeschermd voor inzage. Wij vinden het belangrijk hiervoor eerst een machtigingsprocedure in te stellen. Echter, door de nieuwe inrichting van ons elektronisch patiëntendossier (per juni 2017) is het voor ons niet langer mogelijk om een onderscheid te maken in dossiers van volwassenen en die van kinderen. Dit heeft tot gevolg dat wij vooralsnog alle dossiers van de afdeling Psychiatrie dienen af te schermen. Als patiënt van de afdeling Psychiatrie kunt u daarom op dit moment uw patiëntendossier niet online bekijken. Het is uiteraard wel mogelijk om een kopie van uw medisch dossier  bij de Frontservice op te vragen. 

null

Ga naar