Introductie

Thema's en samenwerking

 

Onderzoeksthema’s
Het wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd op de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten (MMIZ) richt zich op medisch- en klinisch-microbiologische problemen die voor de patiëntenzorg van direct belang zijn.
 
Het onderzoek binnen de afdeling MMIZ is formeel ondergebracht in de unit Research & Development. De onderzoekslijnen zijn onderverdeeld in 3 hoofdthema’s:

  • Emerging Infections of Global Concern (themaleider: Prof. dr. Hubert Entz)
  • Emerging Antimicrobial Resistance (themaleider: Dr. Irma Bakker-Woudenberg)
  • Health Care Associated Infections in the Comprised Host (themaleider: Prof. dr. Margreet Vos)

  
Samenwerking
In de diverse onderzoekslijnen wordt nauw samengewerkt met andere Erasmus MC afdelingen, o.a. met de sectie Infectieziekten van de afdeling Inwendige Geneeskunde, de sectie Infectie- en Immuunziekten van de afdeling Kindergeneeskunde, afdeling Virologie, afdeling Immunologie, afdeling Dermatologie & Venereologie en afdeling Maag-, Darm- en Leverziekten.

 
Naast deze interne samenwerkingsverbanden onderhoudt de afdeling diverse samenwerkingsverbanden met andere ziekenhuizen en externe onderzoeksinstellingen in zowel binnenland (o.a. Medisch Centrum Rijnmond Zuid en GG & GD-en) als buitenland. 
Het oogmerk is om gezamenlijk, op een constructieve en doeltreffende wijze verbeteringen te realiseren t.a.v. de diagnostiek, prognose en behandeling van infecties bij patiënten.