Over de Unit Infectiepreventoe

Alles over ons werk: wat we doen, voor wie en waarom.

Voor wie?
Wat te doen als een patiënt MRSA blijkt te hebben…? Of TBC…? Hoe begin je een contactonderzoek? En wie moet er eigenlijk worden ingelicht? 
Iedereen die met deze belangrijke vragen te maken krijgt, kan terecht bij onze unit Infectiepreventie, afgekort 'UNIP' en deze unit is dus aanspreekbaar voor iedereen die in het Erasmus MC werkt. 

De UNIP maakt deel uit van de afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten en houdt zich bezig met infectiepreventie en het bestrijden van epidemieën in het ziekenhuis. De UNIP bestaat uit een hecht team van (assistent)hygiënisten en artsen-microbioloog en de unit is werkzaam op alle drie de locaties van het Erasmus MC (centrumlocatie, Sophia en Daniel den Hoed).

Wat, waarom en hoe?
De UNIP biedt zorgmedewerkers in het Erasmus MC advies en ondersteuning met het oog op het microbiologisch veilig verrichten van de werkzaamheden. Maatregelen om verspreiding van micro-organismen tijdens het werk te minimaliseren, zijn beschreven in infectiepreventierichtlijnen. Deze richtlijnen worden in opdracht van de Infectiecommissie van het Erasmus MC door de UNIP ontwikkeld om vervolgens, na akkoord door de Infectiecommissie, door de Raad van Bestuur te worden bekrachtigd. 

Weten wat het belang is van infectiepreventiemaatregelen is een belangrijk wapen tegen ziekenhuisinfecties. Scholing van medewerkers over infectiepreventie wordt door de UNIP dan ook als een belangrijk instrument gezien om ziekenhuisinfecties te minimaliseren.

Werkzaamheden
De UNIP verricht onder meer de volgende werkzaamheden:

  • voorlichting;
  • klinische lessen;
  • het geven van adviezen;
  • het auditeren van afdelingen;
  • het bestrijden van epidemieën (outbreakmanagement);
  • het uitvoeren van prevalentiestudies;
  • het ontwikkelen en implementeren van richtlijnen.