Onze Consultatieve Dienst

wat onze consulenten doen

De consulten m.b.t. (poli)klinische patiënten worden verricht door de dienstdoende consulent infectieziekten. Deze functie wordt vervult door zowel artsen-microbioloog als internisten-infectioloog dan wel kinderartsen-infectioloog (bij pediatrische patiënten).

 

De dienstverlening bestrijkt de klinische diagnostiek, laboratoriumdiagnostiek alsmede de preventie, antimicrobiële therapie en behandeling van infectieziekten. Deze consultatieve en adviserende werkzaamheden hebben betrekking op de individuele patiëntenzorg maar ook het ziekenhuisbeleid als geheel.