Onze unit Diagnostiek

samengevat wat deze unit doet...

diagnostisch onderzoek
Binnen onze unit Diagnostiek wordt bacteriologisch, mycologisch, parasitologisch, serologisch en moleculair microbiologisch onderzoek verricht in een verscheidenheid aan lichaamsmaterialen ( o.a. urine, faeces, serum, plasma, liquor, BAL en sputum).

Hierbij wordt gebruik gemaakt van verschillende technieken en/of specialistische apparatuur. De werkzaamheden worden als reguliere diagnostiek verricht maar ook als onderdeel van patiëntgebonden klinische trials waarbij infecties dan wel micro-organismen een rol kunnen spelen. Daarnaast richt men zich op het ontwikkelen, verbeteren, valideren en implementeren van nieuwe methoden en technieken.

onze laboratoria / werkplekken
De diagnostische unit beschikt over diverse labs / werkplekken:

  • lab bacteriologie: onderzoek naar infecties (m.u.v. virale infecties) d.m.v. het aantonen van het infectieuze agens via microscopische, (moleculair) microbiologische, immunologische, fysische dan wel chemische technieken, al dan niet m.b.v. specialistische apparatuur
  • lab mycobacteriologie: diagnostiek m.b.t. Tuberculose
  • lab mycologie: schimmel- en gist diagnostiek
  • lab serologie: onderzoek naar infecties d.m.v. het aantonen van antilichamen en/of antigenen via een verscheidenheid aan serologische technieken, al dan niet m.b.v. specialistische apparatuur
  • lab moleculaire microbiologie: DNA-onderzoek van ziekteverwekkers, waarbij o.a. gebruik gemaakt wordt van PCR-technieken
  • patiëntenadministratie: administratieve verwerking van de aanvragen en voortgangs-controle op het onderzoek; hier wordt tevens (al dan niet telefonisch) informatie verstrekt betreffende de dienstverlening en werkwijze van de unit Diagnostiek
  • lab parasitologie: onderzoek naar parasitaire infecties d.m.v. het aantonen van parasieten via microscopische en/of kleurtechnieken

De unit Diagnostiek biedt haar dienstverlening op een 24-uurs basis aan, hetgeen is gewaarborgd middels een bereikbaarheidsregeling.

 

accreditatie
Het laboratorium is per april 2014 ISO-geaccrediteerd (nr. M132, zie de scope op de website van de Raad voor Accreditatie).  Zie voor meer informatie onze competentieverklaring.   

.

Ga naar: