Onze stafleden

klik op de link voor informatie; bibliography  geeft een overzicht van publicaties (PubMed search) 

prof. dr. A. (Annelies) Verbon (afdelingshoofd MMIZ, sectorhoofd infectieziekten, bijzonder hoogleraar, internist-infectioloog)

dr. L.G.M. (Lonneke) Bode (arts-microbioloog, themacoördinator I&I 2B)

drs. P.D. (Peter) Croughs (arts-microbioloog) 

prof. dr. H.P. (Hubert) Endtz (bijzonder hoogleraar, werkgroepleider Emerging Global Infections, arts-microbioloog)

dr. W.H.F. (Wil) Goessens (medisch microbioloog, universitair hoofddocent)

dr. J.P. (John) Hays (universitair hoofddocent & tentamencoördinator I&I 2B.2)

dr. J.J. (Jaap) van Hellemond (parasitoloog, universitair hoofddocent, unithoofd R&D a.i.)

dhr. A. (Ad) Luijendijk (manager Diagnostiek & Infectiepreventie)

dr. C.H.W. (Corné) Klaassen (moleculair bioloog, medisch moleculair microbioloog)

dr. W.W.J. (Wendy) van de Sande (wetenschappelijk onderzoeker, universitair hoofddocent)

dr. J.A. (Juliette) Severin (medisch coördinator unit Infectiepreventie, arts-microbioloog)

dr. J.E.M. (Jurriaan) de Steenwinkel (plv. afdelingshoofd, arts-microbioloog, medisch coördinator klinische infectiologie)

prof. dr. A.G.M. (Lodewijk) Tielens (biochemicus - parasitoloog)

dr. N. J. (Nelianne) Verkaik (arts-microbioloog)

dr. A.G. (Alieke) Vonk (opleider, arts-microbioloog)

prof. dr. M.C. (Greet) Vos (plv. opleider, bijzonder hoogleraar, arts-microbioloog)

dr. W.J.B. (Willem) van Wamel (universitair docent, wetenschappelijk onderzoeker)

dr. M. (Mireille) van Westreenen (medisch coördinator unit Diagnostiek, arts-microbioloog)

de afd. MMIZ werkt nauw samen met de sectie Infectieziekten (afd. Inwendige Geneeskunde); de internisten(-infectiologen) zijn o.a. deel van de medische staf

dr. H.I. (Hannelore) Bax (internist-infectioloog)

dr. J.L. (Jan) Nouwen (internist-infectioloog, opleider infectiologie, International Exchange Coordinator Erasmus MC, Program Director Research Master Infection & Immunity)

dr. B.J.A. (Bart) Rijnders (internist-infectioloog)

dr. C.A.M. (Karin) Schurink (internist-infectioloog, plv. opleider infectiologie)

dr. N.C. (Chantal) de Jong-Peltenburg (internist-infectioloog)

drs. M. (Mariana) de Mendonça Melo (internist-infectioloog)

dr. L. (Lennert) Slobbe (internist-infectioloog)

dr. E. (Els) van Nood (internist-infectioloog)

dr. T.E.M.S. (Dorine) de Vries (internist-infectioloog, medisch coördinator klinische infectiologie)

voor meer informatie over de sectie Infectieziekten en afd. Inwendige Geneeskunde zie deze website