... / ... / Organisatie / Introductie: over onze afdeling...

Introductie: over onze afdeling...

welkom, organisatie, missie en beleid

Hartelijk welkom op de internetsite van de afdeling medische Microbiologie & Infectieziekten.

Deze site is erop gericht u informatie te verschaffen over de verschillende units en onze dienstverlening (e.e.a. is via de navigatieboom van deze site op te roepen). Tevens kunt u via deze site diverse outputgegevens (artikelen, publicaties, jaarstukken), contact-/ bereikbaarheidsgegevens en vacatures raadplegen.

plaats in de organisatie
De afdeling Medische Microbiologie en Infectieziekten ('MMIZ') - een consultatieve zorgafdeling - is onderdeel van het Erasmus MC en behoort tezamen met de afdelingen Dermatologie & Venereologie, Immunologie en Virologie tot Cluster 6. De afdeling telt ongeveer 120 medewerkers en is ingedeeld in vier units: de unit Diagnostiek, unit Infectiepreventie, unit Research & Development en unit Staf en Algemene Zaken. De laatstgenoemde unit bestaat uit het afdelingshoofd, de medische staf (belast met de consultatieve dienst), AIOS, OIO’s en enkele ondersteunende diensten zoals het Secretariaat, Kwaliteit en ICT-beheer.

organogram
Voor een helder inzicht in de organisatorische opbouw van onze afdeling en de plaats binnen het Erasmus MC verwijzen wij u naar onze organogrammen.

missie en beleid
De missie van de afdeling luidt als volgt:

“De afdeling Medische Microbiologie & Infectieziekten speelt een voor het Erasmus MC centrale rol als internationaal erkend centrum voor hoogwaardige patiëntenzorg, kennisontwikkeling en kennisoverdracht op het gebied van de medische microbiologie en infectieziekten.”

 

Het afdelingsbeleid is erop gericht de hoofdtaken van de afdeling (patiëntenzorg, wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en opleiding) zoveel als mogelijk geïntegreerd, d.w.z. multidisciplinair, te organiseren rond het thema Infectieziekten. Binnen en tussen de vier units wordt dan ook intensief samengewerkt.